Slajdy

Slajdy

Funkcjonalność "Slajdy" z podmenu "jHQ" w menu "Administracja" służy do zarządzania slajdami informacyjnymi (grafikami) wyświetlanymi na urządzeniach składających się na system kolejkowy jHQ. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista miniaturek slajdów a przy każdym z nich przyciski "Edytuj" i "Usuń". Pod listą slajdów wyświetla się przycisk "Dodaj".

Aby dodać nowy slajd należy kliknąć przycisk "Dodaj". Wyświetli się wówczas formularz dodawania slajdu gdzie należy wybrać z dysku plik graficzny slajdu, podać nazwę slajdu i wybrać dopełniający kolor tła (kolor ten zostanie użyty jako kolor tła okna przeglądarki jeżeli slajd nie zajmie całego okna). Po wprowadzeniu danych do formularza należy je zapisać klikając przycisk "Dodaj".

Aby zmodyfikować slajd należy kliknąć przycisk "Edytuj" przy danym slajdzie na liście. Wyświetli się wówczas formularz edycji slajdu z jego miniaturką i danymi. W formularzu można zmienić plik graficzny, nazwę slajdu i dopełniający kolor tła. Wprowadzone zmiany należy zapisać klikając przycisk "Zapisz".

Aby usunąć slajd należy kliknąć przycisk "Usuń" przy danym slajdzie na liście. Wyświetli się wówczas formularz z miniaturką i danymi slajdu w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia slajdu należy potwierdzić klikając przycisk "Usuń.