Czynniki szkodliwe i uciążliwe

Czynniki szkodliwe i uciążliwe

Słownik pozwala wprowadzić dane czynników szkodliwych i uciążliwych wymienionych w wykazie wskazówek metodycznych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Po wybraniu funkcjonalności „Czynniki szkodliwe i uciążliwe” z podmenu „Medycyna pracy” w menu „Administracja” wyświetla się lista aktów prawnych a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Po wybraniu aktu wyświetlają się zakładki odpowiadające poszczególnym grupom czynników szkodliwych i uciążliwych (zdefiniowanym w słowniku „Grupy czynników uciążliwych opisanym wcześniej) a w każdej zakładce wyświetla się lista czynników szkodliwych i uciążliwych z danej grupy. Przy każdej pozycji na liście widoczne są przyciski umożliwiające kopiowanie, edycję lub usunięcie danej pozycji, pod listą dostępny jest przycisk umożliwiający dodanie nowej pozycji.

Kliknięcie przycisku „Dodaj” wyświetla pusty formularz, kliknięcie przycisku „Edytuj” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranego czynnika szkodliwego lub uciążliwego w trybie do edycji, a kliknięcie przycisku „Usuń” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranego czynnika szkodliwego lub uciążliwego w trybie do odczytu. Kliknięcie przycisku „Kopiuj” wyświetla okno z prośbą o podanie nazwy pod jaką ma być zapisana kopia czynnika a po wprowadzeniu tej nazwy i zatwierdzeniu przyciskiem „OK” tworzony jest nowy czynnik o podanej nazwie a definicji identycznej jak czynnik kopiowany.

Aby dodać czynnik uciążliwy lub szkodliwy należy wskazać grupę do której czynnik należy, wprowadzić jego nazwę, określić czy jest to czynnik szkodliwy czy uciążliwy, wskazać organy krytyczne na jakie dany czynnik oddziałuje oraz badania medycyny pracy jakie powinny być wykonane pracownikowi / studentowi / uczniowi narażonemu na działanie danego czynnika. Dla każdego badania domyślnie wyświetla się jeden wiersz pól umożliwiający wprowadzenie jednego badania. Aby wprowadzić więcej badań należy skorzystać z przycisku „Więcej”, którego każde kliknięcie powoduje wyświetlenie dodatkowego wiersza do wprowadzenia badania. Zakres danych badań jest różny dla różnych aktów prawnych. Wiersze pozostawione puste są ignorowane przy zapisywaniu danych. Po wprowadzeniu wszystkich danych w formularzu należy je zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”. Analogicznie wprowadza się zmiany w danych czynnika szkodliwego lub uciążliwego zatwierdzając je później przyciskiem „Uaktualnij”. Aby usunąć czynnik szkodliwy lub uciążliwy należy po prostu kliknąć przycisk „Usuń” w formularzu.