Stanowiska

Stanowiska - medycyna pracy

Słownik pozwala wprowadzić dane stanowisk/kierunków, na których praca/nauka odbywa się w narażeniu na działanie czynników szkodliwych lub uciążliwych. Po wybraniu funkcjonalności „Stanowiska” z podmenu „Medycyna pracy” w menu „Administracja” wyświetla się lista zdefiniowanych wcześniej instytucji, których pracownicy/studenci/uczniowie będą poddawani badaniom medycyny pracy. Przy każdej pozycji na liście widoczny jest przycisk umożliwiający wybór danej instytucji.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danej instytucji wyświetla się lista stanowisk/kierunków w danej instytucji. Przy każdej pozycji na liście widoczne są przyciski umożliwiające edycję lub usunięcie danej pozycji oraz przycisk do definiowania badań medycyny pracy, pod listą dostępny jest przycisk umożliwiający dodanie nowej pozycji.

Kliknięcie przycisku „Dodaj” wyświetla pusty formularz, kliknięcie przycisku „Edytuj” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranego stanowiska/kierunku w trybie do edycji, a kliknięcie przycisku „Usuń” wyświetla formularz wypełniony danymi wybranego stanowiska/kierunku w trybie do odczytu.

Aby dodać stanowisko/kierunek należy wprowadzić w formularzu jego nazwę, wskazać czynniki szkodliwe na jakie narażona jest praca/nauka na danym stanowisku/kierunku (można wybierać czynniki tylko z jednego z aktów prawnych – nie można mieszać czynników z różnych aktów prawnych; jeśli lista czynników jest długa można je łatwo wyszukiwać wpisując fragment nazwy czynnika w polu „Wyszukaj...”) i zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”. Aby zmodyfikować dane stanowiska/kierunku należy zmienić jego nazwę i/lub czynniki szkodliwe w formularzu i zatwierdzić przyciskiem „Uaktualnij”. Aby usunąć stanowisko/kierunek należy po prostu kliknąć przycisk „Usuń” w formularzu.

W sytuacji gdy instytucja, do której przypisane jest dane stanowisko, korzysta z portalu dla instytucji do planowania medycyny pracy dla swoich pracowników, należy zdefiniować jakie badania medycyny pracy powinny być realizowane na danym stanowisku. Aby zdefiniować takie badania należy kliknąć przycisk „Badania” przy danym stanowisku na liście stanowisk. Wyświetli się wówczas lista zakresów medycyny pracy na danym stanowisku z przyciskami umożliwiającymi modyfikację/usunięcie każdego zakresu oraz przyciskiem umożliwiającym zdefiniowanie wizyt w ramach których badania zostaną zrealizowane, pod listą dostępny jest przycisk umożliwiający dodanie nowego zakresu.

Aby dodać nowy zakres medycyny pracy na danym stanowisku należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz dodawania zakresu medycyny pracy. Po jego wypełnieniu należy dane zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane zakresu medycyny pracy należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym zakresie medycyny pracy na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania nowego zakresu z tym że wypełniony danymi modyfikowanego zakresu. Po wprowadzeniu modyfikacji należy je zatwierdzić przyciskiem „Uaktualnij”. Aby usunąć zakres medycyny pracy należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym zakresie medycyny pracy na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku modyfikacji zakresu medycyny pracy z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia zakresu należy potwierdzić przyciskiem „Usuń”. Aby zdefiniować wizyty medycyny pracy z danego zakresu należy kliknąć przycisk „Wizyty” przy danym zakresie medycyny pracy na liście. Wyświetli się wówczas lista definicji wizyt medycyny pracy. Na definicję wizyty medycyny pracy składa się określenie jakie badanie/badania zostaną podczas wizyty zrealizowane i w jakiej poradni / poradniach wizyta może być zrealizowana. Przy każdej definicji wizyty widoczne są przyciski umożliwiające modyfikację i usunięcie danej definicji, pod listą znajduje się przycisk umożliwiający dodanie nowej definicji wizyty.

Aby dodać nową definicję wizyty medycyny pracy należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz dodawania definicji wizyty (domyślnie są w nim zaznaczone wszystkie badania wynikające z czynników szkodliwych i uciążliwych właściwych dla danego stanowiska dla których nie zostały jeszcze zaplanowane wizyty; jeśli lista badań jest długa można je łatwo wyszukiwać wpisując fragment nazwy badania w polu „Wyszukaj...”). Po jego wypełnieniu należy dane zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane definicji wizyty należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej definicji wizyty na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania nowej definicji wizyty z tym że wypełniony danymi modyfikowanej definicji wizyty. Po wprowadzeniu modyfikacji należy je zatwierdzić przyciskiem „Uaktualnij”. Aby usunąć definicję wizyty należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej definicji wizyty na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku modyfikacji definicji wizyty z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia definicji wizyty należy potwierdzić przyciskiem „Usuń”.