Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne

Do definiowania badań zlecanych przez lekarzy zakładu opieki zdrowotnej służy funkcjonalność „Badania diagnostyczne” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja”, gdzie prezentowana jest lista zdefiniowanych badań. Przy każdym badaniu na liście wyświetlają się przyciski edycji i usuwania badania a poniżej listy dostępny jest przycisk dodawania nowego badania.

Każdy ze wspomnianych przycisków kieruje do formularza danych badania.

W formularzu badanie można przypisać do jednej ze zdefiniowanych wcześniej grup. Ponadto można wskazać jeden z predefiniowanych rodzajów skierowania (badania przypisane do różnych rodzajów skierowań przy zlecaniu będą drukowane na osobnych drukach). Jeżeli system jHIS został skonfigurowany do komunikowania się z systemem MARCEL, wówczas dla badania należy wskazać odpowiadające badanie i materiał w systemie MARCEL. Jeżeli system jHIS został skonfigurowany do komunikowania się z systemem eLab, wówczas dla badania należy wskazać odpowiadające badanie w systemie eLab. Dodatkowo w formularzu można wpisać numer określający kolejność wyświetlania badania na liście (badania wyświetlane są w kolejności numerów a jeśli nie mają podanych numerów wówczas są wyświetlane w kolejności alfabetycznej). Jeżeli badanie nie może być zlecane przez lekarzy (np. badania dodatkowe wykonywane zawsze przez laboratorium razem z określonym badaniem zlecanym przez lekarzy) należy odznaczyć odpowiednią opcję w formularzu. Jeżeli badanie jest refundowane należy zaznaczyć właściwą opcję w formularzu. Jeżeli badanie jest już nieaktualne (przestało być realizowane przez laboratoria), wówczas należy zaznaczyć opcję „Nieaktualne” a system nie pozwoli zlecić więcej takiego badania. Jeżeli badanie (z pobraniem materiału włącznie) jest możliwe do wykonania tylko w laboratorium należy zaznaczyć opcję „Laboratoryjne”. Jeżeli w ramach wizyt NFZ-owych dane badanie może być finansowane z budżetu powierzonego, wówczas należy przy tym badaniu wpisać odpowiadający mu kod usługi z systemu powierzonego i odpowiadający jej kod procedury ICD-9 – system będzie informował użytkowników o pojawieniu się wyników takich badań w celu ich rozliczenia z NFZ. Po wypełnieniu formularza bądź wprowadzeniu zmian dane należy zapisać właściwym dla danego formularza przyciskiem.