Role personelu

Role personelu

Funkcjonalność „Role personelu” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem ról personelu medycznego i niemedycznego uczestniczącego w działaniach leczniczych. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlana jest lista zdefiniowanych ról personelu a przy każdej z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”, pod listą widoczny jest natomiast przycisk „Dodaj”.

Każdy ze wspomnianych przycisków kieruje do formularza nazwy roli personelu.

Po wypełnieniu formularza bądź wprowadzeniu zmian dane należy zapisać właściwym dla danego formularza przyciskiem.