Szczepionki

Szczepionki

Funkcjonalność „Szczepionki” z podmenu „Słowniki” w menu „Administracja” służy do zarządzania słownikiem szczepionek. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista szczepionek a przy każdej z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą szczepionek wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nową szczepionkę należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych szczepionki. Jeżeli szczepienie daną szczepionką wymaga e-skierowania, wówczas fakt ten należy zaznaczyć w formularzu określając jednocześnie kod procedury i rozpoznania jaki powinien pojawić się w e-skierowaniu oraz liczbę dawek. Jeżeli szczepienie daną szczepionką ma być rozliczane z NFZ, wówczas w formularzu należy wypełnić pole "kod usługi NFZ-owej" aby system wiedział jak zakodować dane świadczenie. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane szczepionki należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej szczepionce na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania szczepionki z tym że wypełniony danymi wybranej szczepionki. Po wprowadzeniu zmian należy dane zapisać klikając na przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć szczepionkę należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej szczepionce na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych szczepionki z tym że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia szczepionki należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń”.