Podstawowe założenia dotyczące funkcjonowania systemu jHIS™

Założenia dotyczące funkcjonowania systemu jHIS:

  • historia wszelkich zmian danych (z wyjątkiem danych słownikowych) jest rejestrowana
  • dane są usuwane z bazy danych logicznie a nie fizycznie (usunięte dane są możliwe do odzyskania)
  • dostęp do poszczególnych funkcjonalności aplikacji przez zalogowanego użytkownika zależy od posiadanych przez niego uprawnień zwanych rolami (rola jest zbiorem predefiniowanych przywilejów, z których każdy zapewnia dostęp do określonego elementu systemu)
  • pola, których wypełnienie w formularzach jest obowiązkowe są otoczone niebieską obwódką
  • system działa w oparciu o przeglądarkę internetową Mozilla Firefox oraz Google Chrome