Gabinet terapeutyczny

Gabinet terapeutyczny

Funkcjonalność „Gabinet terapeutyczny” z menu „Gabinet” służy do obsługi zabiegów rehabilitacyjnych. Po wybraniu funkcjonalności „Gabinet terapeutyczny” wyświetla się wyszukiwarka zabiegów umówionych do zalogowanego terapeuty w dniu dzisiejszym w poradniach w których zalogowany terapeuta pracuje. Aby rozpocząć korzystanie z funkcjonalności gabinetu terapeutycznego w pierwszej kolejności należy wybrać poradnię i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Wyświetlany jest wówczas pod wyszukiwarką widok pacjentów umówionych do zalogowanego terapeuty w dniu dzisiejszym we wskazanej poradni a przy każdym z pacjentów lista zaplanowanych zabiegów rehabilitacyjnych. W wyszukiwarce znajdują się dodatkowo następujące przyciski nawigacji:

 • <<< - umożliwia wyświetlenie zabiegów zaplanowanych w dniu o miesiąc wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • << - umożliwia wyświetlenie zabiegów zaplanowanych w dniu o tydzień wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • < - umożliwia wyświetlenie zabiegów zaplanowanych w dniu poprzednim w stosunku aktualnie prezentowanego
 • „Zmień datę” - umożliwia wyświetlenie dowolnego dnia, który należy wskazać w polu daty przed naciśnięciem przycisku „Zmień datę”
 • „Dziś” - umożliwia wyświetlenie dzisiejszego dnia
 • > - umożliwia wyświetlenie zabiegów zaplanowanych w dniu następnym w stosunku aktualnie prezentowanego
 • >> - umożliwia wyświetlenie zabiegów zaplanowanych w dniu o tydzień późniejszym od aktualnie prezentowanego
 • >>> - umożliwia wyświetlenie zabiegów zaplanowanych w dniu o miesiąc późniejszym od aktualnie prezentowanego

Kliknięcie na którykolwiek z opisanych powyżej przycisków zmienia widok zaplanowanych zabiegów na właściwy dla dnia do którego prowadzi dany przycisk.

Widok umówionych pacjentów i zaplanowanych zabiegów to tabela która prezentuje zabiegi zaplanowane dla każdego pacjenta zapisanego na dany dzień do zalogowanego terapeuty we wskazanej poradni. Pacjenci są ustawieni w kolejności według godziny pierwszego zabiegu. Jeżeli zalogowany terapeuta posiada uprawnienia do edycji karty pacjenta wówczas nazwisko pacjenta jest umieszczone na przycisku którego kliknięcie otwiera w nowym oknie kartę pacjenta. W przypadku modułu rehabilitacyjnego w wersji standardowej dla każdego zabiegu wyświetlana jest ikonka informacyjna, godzina, nazwa aparatury i nazwa zabiegu. W przypadku modułu rehabilitacyjnego w wersji uproszczonej wyświetlana jest godzina zabiegów a dla każdego zabiegu ikonka informacyjna i nazwa zabiegu. Istnieją następujące ikonki informacyjne:

 • zielona ikonka ze znakiem „✓” oznacza że zabieg został zrealizowany
 • szara ikonka ze znakiem „∅” oznacza że zabieg nie został zrealizowany (nie doszedł do skutku)
 • zielona ikonka ze znakiem „” oznacza że zabieg oczekuje na realizację i może być zrealizowany
 • czerwona ikonka ze znakiem „✗” oznacza że zabieg oczekuje na realizację ale nie może być zrealizowany z różnych powodów (pacjent nie dokonał opłaty za zabieg, nie zostały wypełnione wszystkie dokumenty wymagane do realizacji zabiegu, pacjent nie jest ubezpieczony, zabieg musi zostać odwołany)

Po kliknięciu na ikonce informacyjnej pojawia się komunikat wyjaśniający jej znaczenie, w przypadku czerwonej ikonki ze znakiem „✗” komunikat podaje ponadto pow.d / powody dla których zabieg nie może być zrealizowany.

Pod listą zabiegów pacjenta mogą być dostępne dwa przyciski:

 • Zabiegi zrealizowano – przycisk jest dostępny tylko w sytuacji gdy istnieją zabiegi oczekujące na realizację i wszystkie one mogą być zrealizowane (są pooznaczane zieloną ikonką ze znakiem „ ”); kliknięcie na tym przycisku oznacza wszystkie zabiegi jako zrealizowane
 • Zabiegów nie zrealizowano – przycisk jest dostępny w sytuacji gdy istnieją zabiegi oczekujące na realizację które mogą lub nie mogą być zrealizowane (są pooznaczane zieloną ikonką ze znakiem „ ” lub czerwoną ikonką ze znakiem „✗”); kliknięcie na tym przycisku oznacza wszystkie zabiegi przeszłe jako niezrealizowane a wszystkie zabiegi przyszłe odwołuje (ponadto jeżeli pacjent podczas umawiania zabiegów rehabilitacyjnych został wpisany do kolejki oczekujących system dodatkowo wyświetli prośbę o wybranie powodu skreślenia pacjenta z kolejki)

Widok w przypadku modułu rehabilitacyjnego w wersji standardowej

Widok w przypadku modułu rehabilitacyjnego w wersji uproszczonej