Konfiguracja modułu gabinetowego

Konfiguracja modułu gabinetowego

Funkcjonalność „Konfiguracja” z menu „Gabinet” pozwala na zmianę domyślnego wyglądu okna wizyty w gabinecie lekarskim. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlany jest formularz z parametrami konfiguracyjnymi gabinetu. Dostępne są w nim następujące ustawienia:

 • Przyciski WSTECZ i DALEJ w zakładkach okna wizyty – parametr umożliwiający wyświetlanie lub ukrywanie przycisków „Wstecz” i „Dalej” we wszystkich zakładkach okna wizyty w gabinecie
 • Przycisk ZAKOŃCZ WIZYTĘ w zakładkach okna wizyty – parametr umożliwiający wyświetlenie przycisku „Zakończ wizytę” we wszystkich zakładkach okna wizyty w gabinecie (domyślnie wyświetlany jest tylko w zakładce „Podsumowanie”)
 • Przycisk zamykania okna wizyty – parametr umożliwiający wyświetlanie lub ukrywanie przycisku „×” zamykającego okno wizyty
 • Przycisk wystawiania recept – parametr umożliwiający ustawienie rodzaju przycisku używanego do wystawiania recept w zakładce „Leki” okna wizyty
 • Przycisk wystawiania skierowań – parametr umożliwiający ustawienie rodzaju przycisku używanego do wystawiania skierowań w zakładce „Skierowania” okna wizyty
 • Przycisk wystawiania zleceń na badania – parametr umożliwiający ustawienie rodzaju przycisku używanego do wystawiania zleceń na badania w zakładce „Zlecenia” okna wizyty
 • Przycisk PODSUMOWANIE w zakładce PODSUMOWANIE – parametr umożliwiający wyświetlanie lub ukrywanie przycisku przycisku „Podsumowanie” w zakładce „Podsumowanie” okna wizyty
 • Predefiniowane skierowanie do specjalisty – parametr określający czy predefiniowany (systemowy) formularz wystawiania skierowania do specjalisty ma być widoczny w zakładce „Skierowania” (ukrywanie tego formularza nie jest zalecane ponieważ w przypadku kierowania na zabieg uniemożliwia to wskazanie dokumentów niezbędnych do wypełnienia przed zabiegiem i zestawów narzędzi/pacjenta niezbędnych do realizacji zabiegu)
 • Predefiniowane skierowanie do szpitala – parametr określający czy predefiniowany (systemowy) formularz wystawiania skierowania do szpitala ma być widoczny w zakładce „Skierowania” (ukrywanie tego formularza nie jest zalecane ponieważ w przypadku kierowania na operację uniemożliwia to wskazanie dokumentów niezbędnych do wypełnienia przed operacją i zestawów narzędzi/pacjenta niezbędnych do przeprowadzenia operacji)
 • Predefiniowane skierowanie na leczenie uzdrowiskowe – parametr określający czy predefiniowany (systemowy) formularz wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe ma być widoczny w zakładce „Skierowania”
 • Predefiniowane zlecenie na zaopatrzenie – parametr określający czy prefefiniowany (systemowy) formularz wystawiania zlecenia na zaopatrzenie ma być widoczny w zakładce „Skierowania”
 • Specjalności dostępne przy wystawianiu skierowań do specjalisty – lista VIII części kodu resortowego jakie mają być dostępne do wyboru przy wystawianiu skierowań do specjalistów w zakładce „Skierowanie” okna wizyty
 • Specjalności dostępne przy wystawianiu skierowań do szpitala – lista VIII części kodu resortowego jakie mają być dostępne do wyboru przy wystawianiu skierowań do szpitala w zakładce „Skierowanie” okna wizyty
 • Przesunięcie w pionie treści na wydruku skierowania do specjalisty [linie] – przesunięcie w pionie (w dół) treści skierowania do specjalisty na druku skierowania wyrażone w liniach tekstu
 • Przesunięcie w pionie treści na wydruku skierowania do szpitala [linie] – przesunięcie w pionie (w dół) treści skierowania do szpitala na druku skierowania wyrażone w liniach tekstu
 • Przesunięcie w pionie treści na wydruku zlecenia badań [linie] – przesunięcie w pionie (w dół) treści zlecenia badań na druku zlecenia wyrażone w liniach tekstu
 • Przesunięcie w pionie treści na wydruku zaleceń [linie] – przesunięcie w pionie (w dół) treści zaleceń na druku zaleceń wyrażone w liniach tekstu
 • Sposób otwierania wydruków – parametr określający sposób otwierania dokumentów PDF do wydruku
 • Tryb wyświetlania podpowiedzi przy przepisywaniu leków – parametr określający sposób działania mechanizmu podpowiedzi przy przepisywaniu leków pacjentowi w zakładce zakładki „Leki”; dostępne są dwa tryby: „podpowiedzi wyświetlane dla nazwy leku ale zawierające nazwę, postać, dawkę i opakowanie” – podpowiedzi wyświetlane są tylko w polu nazwy leku przy czym w polu tym można wpisywać nazwy i dawki leków a na liście podpowiedzi wyświetlają się pełne informacje o leku (nazwa, postać, dawka i opakowanie), „podpowiedzi wyświetlane osobno dla nazwy, postaci, dawki i opakowania leku” – podpowiedzi wyświetlane są w każdym z pól nazwy, postaci, dawki i opakowania leku, przy wpisywaniu nazwy leku system wyświetla podpowiedzi zawierające same nazwy leków, po wybraniu nazwy leku z listy podpowiedzi system automatycznie przenosi kursor do pola postaci leku i wyświetla podpowiedzi zawierające dostępne postaci leku o wybranej nazwie, po wybraniu postaci leku z listy podpowiedzi system automatycznie przenosi kursor do pola dawki leku i wyświetla podpowiedzi zawierające dostępne dawki leku o wybranej nazwie i postaci, po wybraniu dawki leku z listy podpowiedzi system automatycznie przenosi kursor do pola opakowania leku i wyświetla podpowiedzi zawierające dostępne opakowania leku o wybranej nazwie, postaci i dawce, po wybraniu opakowania system automatycznie wypełnia domyślną ilość opakowań i płatność za lek
 • Ograniczenie ilości podpowiedzi leków – parametr określający ile maksymalnie pozycji ma się pojawiać na listach podpowiedzi przy przepisywaniu leków
 • Ograniczenie ilości podpowiedzi surowców farmaceutycznych – parametr określający ile maksymalnie pozycji ma się pojawiać na listach podpowiedzi przy definiowaniu składu leków robionych
 • Powiększenie pól do wprowadzania leków – parametr określający wygląd pól do przepisywania leków (brak powiększenia – pola „nazwa leku”, „postać”, „dawka”, „opak. x ilość”, „odpłatność”, „dawkowanie”, „dawka słownie”, „stały” oraz przycisk „Dodaj” wyświetlane w jednym wierszu, pola powiększone – pola „nazwa leku”, „postać”, „dawka”, „opak. x ilość”, „odpłatność”, „dawkowanie”, „dawka słownie”, „stały” oraz przycisk „Dodaj” poszerzone, z powiększoną czcionką i wyświetlane w dwóch wierszach)
 • Zbiorcze drukowanie recept – parametr określający zachowanie przycisku „Drukuj recepty” w zakładce „Leki” (każda recepta tylko raz – każde kliknięcie przycisku drukowania recept drukuje tylko te recepty, które jeszcze nie zostały wydrukowane; wszystkie recepty za każdym razem – każde kliknięcie przycisku drukowania recept drukuje wszystkie wystawione recepty)
 • Ramki pól formularzy do wypełniania szablonów dokumentów – parametr określający wygląd ramek pól formularzy wyświetlanych w zakładkach „Wywiad”, „Badanie” i „Skierowania” a służących do wypełniania szablonów dokumentów (standardowe – ramka otaczająca całe pole, podkreślenie – tylko dolna krawędź ramki, brak – brak ramek)
 • Limit ilości badań refundowanych możliwych do zlecenia – parametr określający przy jakiej ilości badań diagnostycznych refundowanych wybranych przez lekarza do zlecenia pacjentowi system ma ostrzegać lekarza, że osiągnął on limit ilości takich badań możliwych do zlecenia
 • Rozkład badań refundowanych w kolumnach – oddzielone przecinkami liczby określające ilości badań refundowanych jakie powinny być wyświetlane w poszczególnych kolumnach formularza zlecania badań (sześć liczb oddzielonych przecinkami)
 • Rozkład badań nierefundowanych w kolumnach – oddzielone przecinkami liczby określające ilości badań nierefundowanych jakie powinny być wyświetlane w poszczególnych kolumnach formularza zlecania badań (sześć liczb oddzielonych przecinkami)
 • Flagi wyświetlane zamiast opisów na wydrukach wyników badań – oddzielone przecinkami flagi jakie powinny być wyświetlane na wydrukach z wynikami badań laboratoryjnych (jeśli niniejszy parametr będzie miał wartość pustą, wówczas na wydrukach z wynikami badań będą wyświetlane opisy, jeśli zaś niniejszy parametr będzie miał wartość określoną, wówczas na wydrukach z wynikami badań będą wyświetlane tylko wymienione flagi, pozostałe będą pomijane)
 • Czas po jakim niezrealizowane zlecenia szczepień będą automatycznie anulowane – czas w minutach po jakim zlecenie na szczepienia jeśli nie zostanie zrealizowane powinno zostać automatycznie anulowane
 • Automatyczne sprawdzanie interakcji leków – parametr określający czy system ma automatycznie podczas przepisywania kolejnych leków przez lekarza badać interakcje pomiędzy nimi i ostrzegać jeśli takie występują czy też interakcje mają być sprawdzane na jedynie żądanie użytkownika
 • Umieszczaj na receptach leki wydawane bez recepty – parametr wskazujący czy leki wydawane bez recepty mimo wszystko mają być umieszczane na receptach czy też nie powinny być umieszczane na receptach
 • Umożliwiaj przepisywanie leków wycofanych z obrotu – parametr wskazujący czy leki wycofane z obrotu mogą być przepisywane pacjentom
 • Automatycznie wstaw szablon wywiadu do wizyty jeśli tylko jeden szablon istnieje – parametr wskazujący czy w momencie podejmowania obsługi wizyty do zakładki „Wywiad” ma być automatycznie wstawiany szablon wywiadu (jeśli istnieje tylko jeden taki szablon)
 • Automatycznie wstaw szablon badania do wizyty jeśli tylko jeden szablon istnieje – parametr wskazujący czy w momencie podejmowania obsługi wizyty do zakładki „Badania” ma być automatycznie wstawiany szablon badania (jeśli istnieje tylko jeden taki szablon)
 • Automatycznie wstaw szablon zaleceń do wizyty jeśli tylko jeden szablon istnieje – parametr wskazujący czy w momencie podejmowania obsługi wizyty do zakładki „Zalecenia” ma być automatycznie wstawiany szablon zaleceń (jeśli istnieje tylko jeden taki szablon)
 • Możliwość kopiowania danych z historii wizyt do bieżącej wizyty – parametr określający czy w oknie wizyty ma być możliwość kopiowania danych z przeszłych wizyt do aktualnie realizowanej wizyty
 • Układ okna wizyty – parametr wskazujący jaki układ okna wizyty system ma wyświetlać
 • Automatycznie zapisuj dane przy zmianie zakładki – parametr umożliwiający włączenie mechanizmu automatycznego zapisywania danych w oknie wizyty przy każdej zmianie zakładki
 • Wewnętrzny punkt pobrań – parametr wskazujący czy w systemie funkcjonuje wewnętrzny punkt pobrań (czyli czy lekarze mogą wystawiać zlecenia badań diagnostycznych obsługiwanych przez wewnętrzny punkt pobrań)
 • Zewnętrzny punkt pobrań – parametr wskazujący czy podmiot współpracuje z zewnętrznym punkt pobrań (czyli czy lekarze mogą wystawiać zlecenia badań diagnostycznych obsługiwanych przez zewnętrzny punkt pobrań)
 • Możliwość realizowania usług komercyjnych bezpłatnie – parametr wskazuje czy lekarze mogą realizować bezpłatnie usługi komercyjne, które według cennika są usługami płatnymi
 • Konieczność wykazania przynajmniej jednej usługi komercyjnej do zamknięcia wizyty komercyjnej – parametr wskazuje czy lekarze muszą wykazać przynajmniej jedną usługę komercyjną (być może bezpłatną) na wizycie komercyjnej przed zamknięciem wizyty
 • Czy można pominąć wskazywanie rodzaju skierowania przy wystawianiu skierowania do szpitala – parametr określa czy przy wystawianiu skierowania do szpitala można pominąć wskazywanie rodzaju skierowania
 • Tryb wyświetlania badań przy wystawianiu zleceń dla zewnętrznego punktu pobrań – określa w jaki sposób mają być lekarzowi prezentowane badania do zlecenia dla zewnętrznego punktu pobrań – jako pełna lista czy jako wyszukiwarka
 • Czy system na generować żądania podpisu dla orzeczeń lekarskich? - określa czy w momencie gdy lekarz wystawia pacjentowi orzeczenie lekarskie w medycynie pracy system ma generować żądanie podpisu kwitującego odbiór tego orzeczenia przez pacjenta
 • Specjalności wymagające wprowadzenia wywiadu do EDM aby możliwe było zamknięcie wizyty - lista VIII części kodu resortowego poradni dla których system ma uniemożliwiać zamknięcie wizyty bez wprowadzenia danych wywiadu w zakładce „Wywiad” okna wizyty
 • Specjalności wymagające wprowadzenia badania do EDM aby możliwe było zamknięcie wizyty - lista VIII części kodu resortowego poradni dla których system ma uniemożliwiać zamknięcie wizyty bez wprowadzenia danych badania w zakładce „Badanie” okna wizyty
 • Wartość domyślna wpisywana w pole e-skierowania do uzdrowiska "..." - zestaw parametrów definiujących domyślne wartości dla pól formularza do wystawiania e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe
 • Czy kody DZ i S mają być dodawane do e-recept wystawianych w poradniach nie będących POZ
 • Widoczność zakładek w oknie wizyty – konfigurator widoczności zakładek dla poszczególnych specjalności pozwala ustalić które zakładki mają być wyświetlane w której poradni (zakładka „Podsumowanie” jest wyświetlana zawsze we wszystkich poradniach); po kliknięciu na nazwie specjalności rozwija się lista nazw zakładek z polami umożliwiającymi zaznaczenie zakładek jakie mają się wyświetlać w oknie wizyty w poradni o danej specjalności, przy czym nie wskazanie żadnej zakładki dla jakiejś specjalności spowoduje że wszystkie zakładki będą widoczne dla tej specjalności

Po wprowadzeniu zmian do konfiguracji należy je zatwierdzić przyciskiem „Zapisz”.