Wyszukiwanie i obsługa zleceń

Wyszukiwanie zleceń

Realizacja zleceń (dyspozycji) wykonania badań odbywa się za pomocą zakładki „Zlecenia” w menu „Gabinet”. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka zleceń. Wyszukiwanie zleceń jest możliwe według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

  • miejsce wykonania – komórka realizująca zlecenie
  • data wystawienia od – data początku okresu w którym wystawiono zlecenie
  • data wystawienia do – data końca okresu w którym wystawiono zlecenie
  • miejsce wystawienia – komórka w której wystawiono zlecenie
  • osoba wystawiająca – personel który wystawił zlecenie
  • PESEL - numer PESEL lub początek numer PESEL pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie
  • data urodzenia - data urodzenia pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie (wybierana z kalendarza, który pojawia się po kliknięciu w polu tekstowym)
  • imię - imię lub początek imienia pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie (wielkość liter nie ma znaczenia)
  • nazwisko - nazwisko lub początek nazwiska pacjenta na rzecz którego zostało wystawione zlecenie (wielkość liter nie ma znaczenia)

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i kliknięciu przycisku „Szukaj” pod wyszukiwarką wyświetla się lista zleceń spełniających kryteria wyszukiwania a przy każdym z nich przycisk „Obsłuż”.

Aby obsłużyć zlecenie należy kliknąć przycisk „Obsłuż” przy danym zleceniu na liście wyników wyszukiwania. Wyświetli się wówczas formularz z danymi zlecenia oraz miejscem do wprowadzenia opisu wyniku realizacji zlecenia. Po realizacji zlecenia i wprowadzeniu jego wyniku należy dane zapisać klikając przycisk „Gotowe”. Wynik tak zrealizowanego zlecenia wyświetli się w oknie wizyty modułu gabinetowego w historii wizyt, badań i zleceń pacjenta.