Zewnętrzny punkt pobrań

Zewnętrzny punkt pobrań

Funkcjonalność „Zewnętrzny punkt pobrań” z menu „Gabinet” służy do generowania zestawień dla zleceń na badania diagnostyczne realizowane przez zewnętrzny punkt pobrań. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się filtr umożliwiający określenie kryteriów dla zleceń jakie mają być ujęte w zestawieniu. Możliwe jest zastosowanie następujących kryteriów:

  • okres od – data początku okresu w jakim zostały wystawione zlecenia
  • okres do – data końca okresu w jakim zostały wystawione zlecenia
  • wystawca – osoba, która wystawiła zlecenia
  • cennik – cennik, według którego zostały naliczone opłaty za badania w zleceniach

Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się zestawienie zleceń spełniających podane kryteria wraz z podsumowaniem w postaci łącznej kwoty na jaką zlecenia te opiewają.