Video porady - wideokomunikator jHIS™

Wideokomunikator

Korzystając z funkcjonalności „Wideokomunikator” w menu aplikacji „Konto” zalogowany użytkownik ma możliwość prowadzenia wideokomunikacji z innymi użytkownikami systemu. Po wybraniu tej funkcjonalności widoczna jest lista użytkowników z przyciskiem nawiązywania połączenia wychodzącego do wybranego użytkownika oraz lista połączeń przychodzących do zalogowanego użytkownika z przyciskami umożliwiającymi odebranie połączenia. Aby nawiązać połączenie z innym użytkownikiem należy wybrać użytkownika z listy rozwijanej i kliknąć przycisk „Połącz”.

W zależności od konfiguracji systemu otworzy się wówczas okno chatu z możliwością przełączenia w tryb wideokomunikacji lub okno wideokomunikatora. Jeśli system został skonfigurowany w taki sposób aby otwierało się okno chatu, wówczas na dole okna znajduje się pole do wpisywania wymienianych wiadomości tekstowych (wysłanie wiadomości następuje po kliknięciu przycisku Enter na klawiaturze) oraz pole do przesyłania plików (przesłanie pliku następuje po wskazaniu pliku z dysku; pasek postępu wskazuje postęp przesyłania pliku). Obok pola do wpisywania wymienianych wiadomości tekstowych znajduje się przycisk „VIDEO” umożliwiający przełączenie komunikatora w tryb wideokomunikacji.

Jeśli system został skonfigurowany w taki sposób żeby otwierało się okno chatu i kliknięto w nim przycisk „VIDEO” albo jeżeli system został skonfigurowany w taki sposób żeby otwierało się okno wideokomunikatora, wówczas otworzy się okno wideokomunikatora, w którym możliwe będzie prowadzenie wideorozmowy, chata oraz przesyłania plików. W jego lewej górnej części wyświetla się imię i nazwisko rozmówcy oraz obraz z kamery rozmówcy (jeżeli wskaźnik przy nazwisku rozmówcy jest czerwony, oznacza to że rozmówca jeszcze nie włączył wideokomunikatora, jeśli jest zielony, to znaczy że rozmówca nawiązał połączenie), w prawej górnej części wyświetla się imię i nazwisko oraz obraz z kamery własnej zalogowanego użytkownika (tak jak będzie widział go rozmówca), w dolnej części znajduje się chat i pole do wpisywania wymienianych wiadomości tekstowych (wysłanie wiadomości następuje po kliknięciu przycisku Enter na klawiaturze) oraz pole do przesyłania plików (przesłanie pliku następuje po wskazaniu pliku z dysku; pasek postępu wskazuje postęp przesyłania pliku). Połączenie w wideokomunikatorze jest nawiązywane automatycznie po włączeniu wideokomunikatorów przez obie strony. Aby uruchomić komunikację wideo niezbędna jest przeglądarka Firefox 61+, Chrome 67+, Opera 67+ lub Safari 12+.

Aby odebrać oczekujące połączenie nawiązane przez innego użytkownika należy kliknąć przycisk „Odbierz” przy takim połączeniu. Otworzy się wówczas okno wideokomunikatora identyczne jak w przypadku nawiązywania połączenia. Po zakończeniu rozmowy należy zamknąć okno wideokomunikatora i kliknąć przycisk „Zakończ” przy odebranym połączeniu – zniknie ono wówczas z listy połączeń oczekujących.