Logowanie do systemu jHIS™

Logowanie do systemu jHIS™

Aby skorzystać z aplikacji należy uruchomić przeglądarkę, w pasku adresu wpisać adres i przejść pod wpisany adres. Wówczas wyświetli się strona logowania do systemu jHIS™.

Dostęp do aplikacji wymaga zalogowania indywidualnym loginem i hasłem. Loginy i hasła nadaje administrator systemu. Po wpisaniu loginu i hasła i kliknięciu przycisku „zaloguj” wyświetla się jedna z następujących stron:

 • ponownie strona logowania z informacją o błędnym loginie/haśle (oznacza to, że użytkownik pomylił się przy wpisywaniu loginu/hasła – w tej sytuacji należy wprowadzić prawidłowy login i hasło i ponownie kliknąć przycisk „zaloguj”)
 • ponownie strona logowania z informacją że użytkownik jest zablokowany (oznacza to, że administrator zablokował użytkownikowi dostęp do systemu)
 • formularz zmiany hasła jeżeli od ostatniej zmiany hasła użytkownika minęło 30 dni (w tej sytuacji należy wprowadzić w formularzu swoje aktualne hasło i dwukrotnie powtórzone nowe hasło jakiego użytkownik chce używać, a następnie zatwierdzić przyciskiem – wówczas nastąpi zmiana hasła i będzie można zalogować się do aplikacji nowym hasłem; nowe hasło musi spełniać następujące wymogi polityki bezpieczeństwa: musi składać się co najmniej z 8 znaków, musi zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, musi różnić się od ostatnio używanego hasła co najmniej trzema znakami, musi różnić się od każdego z trzech ostatnio używanych haseł co najmniej jednym znakiem)
 • strona startowa aplikacji właściwa dla logującego się użytkownika jeżeli zalogowanie nastąpiło prawidłowo

Strona startowa aplikacji zawiera:

 • nagłówek powtarzający się na każdej stronie systemu, a w nim
  • logo systemu - po kliknięciu na logo następuje przejście do strony startowej użytkownika (niezależnie od tego na jakiej stronie użytkownik aktualnie się znajduje gdy klika na logo)
  • menu umożliwiające dostęp do poszczególnych funkcjonalności systemu
  • odnośniki do wersji językowych umożliwiające przełączanie się pomiędzy różnymi wersjami językowymi interfejsu użytkownika
  • login użytkownika
  • ikonkę dostępu do systemu kolejkowego Nemo-Q (o ile system jHIS został zintegrowany z systemem kolejkowym Nemo-Q)
  • ikonkę ostrzeżeń o zbliżającym się terminie wygasania haseł do kont eWUŚ
  • migającą ikonkę ostrzeżeń o kończących się datach ważności certyfikatów WSS i TLS do komunikacji z platformą P1 (domyślnie dwa tygodnie przed końcem ważności certyfikatu)
  • ikonkę wiadomości - tylko w przypadku gdy w systemie istnieją wiadomości adresowane do użytkownika
  • zegar odliczający czas pozostały do końca sesji - tylko w przypadku gdy system ma ustawiony czas automatycznego wygasania sesji; należy mieć na uwadze że użytkownik może mieć otwarte w przeglądarce jednocześnie kilka zakładek z różnymi funkcjonalnościami systemu jHIS, a odliczany czas jest miarodajny jedynie w aktywnej zakładce
  • odnośnik umożliwiający wylogowanie się z aplikacji
 • treść właściwą dla zalogowanego użytkownika
  • lista ostrzeżeń o kończących się datach ważności szczepionek jeżeli użytkownik posiada przywilej bycia ostrzeganym o kończeniu się dat ważności szczepionek i istnieją szczepionki, których daty ważności się kończą oraz/lub lista ostrzeżeń o kończących się środkach przeznaczonych na dofinansowania o ile taka sytuacja zachodzi
  • strona startowa zalogowanego użytkownika lub pusta strona jeśli użytkownik nie ma zdefiniowanej strony startowej
 • stopkę powtarzającą się na każdej stronie systemu, a w niej
  • nazwę i wersję systemu - po kliknięciu na nazwie systemu otwiera się okno z informacjami o zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach systemu i odnośnikiem do dokumentacji
  • odnośnik do repozytorium produktów leczniczych jHDR™
  • logo technologii jPALIO - po kliknięciu na logo w nowym oknie/zakładce przeglądarki otwiera się strona producenta oprogramowania

Aplikacja składa się z następujących modułów funkcjonalnych, których nazwy odpowiadają pozycjom w menu:

 • Konto
 • Administracja
 • Rejestracja
 • Personel
 • Wizyty
 • Gabinet
 • NFZ
 • Szpital
 • ZOL

Moduł „Konto” jest dostępny dla każdego zalogowanego użytkownika niezależnie od posiadanych uprawnień. Dostępność pozostałych modułów dla zalogowanych użytkowników jest uzależniona od posiadanych uprawnień.