Harmonogramy przyjęć / Kolejki oczekujących

Harmonogramy przyjęć / Kolejki oczekujących AP-KOLCE

Funkcjonalność „Harmonogramy przyjęć / Kolejki oczekujących” w menu „NFZ” służy do zarządzania harmonogramami przyjęć / kolejkami oczekujących, których sprawozdawczość wynika z przepisów prawa. System obsługuje zarówno harmonogramy / kolejki sprawozdawane w czasie rzeczywistym do systemu AP-KOLCE jak też i sprawozdawane za pomocą komunikatów KLX. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista zdefiniowanych harmonogramów / kolejek a przy każdym z nich przyciski „Pacjenci”, „Komunikaty”, „Edytuj” i „Usuń”, zaś pod listą widoczny jest przycisk „Dodaj” i czerwony przycisk „Wstrzymaj komunikację z AP-KOLCE” (jeśli komunikacja z AP-KOLCE jest włączona) lub pomarańczowy przycisk „Wznów komunikację z AP-KOLCE (jeśli komunikacja z AP-KOLCE jest wyłączona).

Aby dodać nowy harmonogram / kolejkę należy kliknąć przycisk „Dodaj” widoczny pod listą harmonogramów / kolejek. Wyświetli się wówczas formularz danych harmonogramu / kolejki.

Po wypełnieniu formularza dane należy zapisać klikając przycisk „Dodaj”. Jeżeli jako mechanizm rozliczeń wskazano „AP-KOLCE”, wówczas po zapisaniu danych harmonogramu / kolejki, system spróbuje wysłać te dane do aplikacji AP-KOLCE.

Aby zaktualizować pierwsze wolne terminy w harmonogramie (co zgodnie z przepisami powinno następować każdego dnia roboczego) należy przy danym harmonogramie na liście kliknąć przycisk „Edytuj” przy danym harmonogramie / kolejce na liście. Po zmianie pierwszych wolnych terminów w formularzu, dane należy zapisać klikając przycisk „Uaktualnij”. Jeżeli mechanizmem rozliczeń dla danego harmonogramu / kolejki jest AP-KOLCE, wówczas po aktualizacji pierwszych wolnych terminów, system spróbuje wysłać te dane do aplikacji AP-KOLCE. Jeżeli z jakichś powodów wysyłka komunikatu do AP-KOLCE przy aktualizacji pierwszych wolnych terminów nie powinna nastąpić, należy zaznaczyć opcję „Nie generuj komunikatu do AP-KOLCE dla tej operacji” przed zapisaniem zmian.

W przypadku harmonogramów / kolejek dla których mechanizmem rozliczeń jest AP-KOLCE po kliknięciu przycisku „Komunikaty” otwiera się w nowym oknie historia wysyłki komunikatów do AP-KOLCE. Zawartość tego okna jest automatycznie odświeżana co 10 sekund. Domyślnie w oknie historii komunikacji wyświetla się pewna liczba ostatnich komunikatów ale jest tam też przełącznik umożliwiający wyświetlenie wszystkich komunikatów. Jeżeli wysyłka komunikatu powiedzie się, wówczas wyświetlany jest przy nim na zielono status odpowiedzi „wysłano poprawnie”. Jeżeli wysyłka komunikatu nie powiedzie się, wówczas wyświetlany jest przy nim na czerwono status odpowiedzi „wystąpił błąd”. Przy komunikacie błędu wyświetla się dodatkowo przycisk "Szczegóły" otwierający nowe okno ze szczegółowym komunikatem błędu. Jako że komunikaty muszą być wysyłane do APKOLCE z zachowaniem kolejności, w sytuacji gdy wystąpi błąd komunikacja z AP-KOLCE jest wstrzymywana. W takiej sytuacji użytkownik musi rozwiązać ręcznie w AP-KOLCE problem, o którym mówi komunikat błędu, a następnie w jHIS przy danym komunikacie kliknąć przycisk „Obsłużono ręcznie do tej pozycji włącznie”. To spowoduje zmianę statusu komunikatu na „obsłużono ręcznie” (wyświetlany na niebiesko) a system wznowi komunikację z AP-KOLCE zaczynając od następnego komunikatu. Jeżeli użytkownik ręcznie w AP-KOLCE wykonał więcej czynności niż tylko tę, dla której był zgłoszony błąd (czyli wykonał też czynności kolejne oznaczone statusem „jeszcze nie wysłano”), wówczas powinien on kliknąć przycisk „Obsłużono ręcznie do tej pozycji włącznie” przy ostatniej czynności jaką wykonał – wówczas system oznaczy tę czynność i wszystkie poprzednie nieobsłużone statusem „obsłużono ręcznie” i wznowi komunikację z AP-KOLCE zaczynając od następnego komunikatu. Dodatkowo przy komunikacie, dla którego wystąpił błąd dostępne są przyciski „Ponów próbę wysyłki”, którego kliknięcie ponawia próbę wysłania danego komunikatu (po poprawieniu danych poza harmonogramem / kolejką, np. jeśli błąd dotyczył nieprawidłowości w danych pacjenta i dane te zostały poprawione w karcie pacjenta, wówczas należy ponowić próbę wysyłki komunikatu) oraz „Usuń komunikat”, którego kliknięcie usuwa dany komunikat (po poprawieniu danych w harmonogramie / kolejce, jako że wówczas generowany jest nowy komunikat do AP-KOLCE wobec czego komunikat błędny należy w takiej sytuacji usunąć). W sytuacji gdy komunikacja z AP-KOLCE jest włączona, usuwać można także komunikaty oczekujące na wysłanie po komunikacie z błędem, a w przypadku gdy komunikacja z AP-KOLCE jest wyłączona, usuwać można wszystkie komunikaty oczekujące na wysłanie.

W przypadku harmonogramów / kolejek, dla których mechanizmem rozliczeń jest KLX po kliknięciu przycisku „Komunikaty” przy danym harmonogramie / kolejce otwiera się nowe okno z listę informacji zwrotnych z komunikatu KLZ / PLZ (o ile taki komunikat został zaimportowany).

Aby usunąć harmonogram / kolejkę (np. w wyniku dodania na skutek pomyłki) należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym harmonogramie / kolejce na liście. Wyświetli się wówczas formularz danych w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia należy potwierdzić klikając w formularzu przycisk „Usuń”.

UWAGA!

Usunięcie harmonogramu / kolejki z systemu jHIS nie usuwa jej z AP-KOLCE. Jeżeli mechanizmem rozliczeniowym dla usuwanego harmonogramu / kolejki jest AP-KOLCE, wówczas po usunięciu harmonogramu / kolejki w jHIS należy usunąć ją w AP-KOLCE ręcznie.

Aby zarządzać danymi pacjentów wpisanych do harmonogramu / kolejki należy kliknąć przycisk „Pacjenci” przy danym harmonogramie / kolejce na liście. Wyświetli się wówczas lista pacjentów wpisanych do harmonogramu / kolejki oczekujących a przy każdym z nich przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą pacjentów widoczny jest z kolei przycisk „Dodaj” oraz przycisk „Komunikaty” (działanie tego drugiego jest identyczne jak działanie przycisku o tej samej nazwie na liście harmonogramów / kolejek).

Dodawanie (wpisywanie) pacjentów do harmonogramu / kolejki oczekujących odbywa się w procesie umawiania wizyt. W szczególnym przypadku może istnieć potrzeba dodania (wpisania) pacjenta do harmonogramu / kolejki poza procesem umawiania wizyt (np. wpisanie na termin na tyle odległy, że dla tego terminu nie są jeszcze przygotowane terminarze przyjęć na wizyty, a więc nie ma są prowadzone zapisy na wizyty na ten czas). W takiej sytuacji aby dodać (wpisać) nowego pacjenta do harmonogramu / kolejki należy kliknąć przycisk „Dodaj” widoczny pod listą pacjentów. Wyświetli się wówczas formularz danych, który należy wypełnić. Wskazywanie pacjenta opiera się na zasadzie podpowiedzi – w trakcie wpisywania nazwiska system wyświetla listę podpowiedzi i właściwą osobę należy wybrać z listy podpowiedzi. Niektóre pola formularza są tylko do odczytu (są wypełniane przez system automatycznie). W przypadku harmonogramów / kolejek dla których mechanizmem rozliczeń jest AP-KOLCE nie wpisując pacjenta do harmonogramu nie da się jednocześnie wprowadzić informacji o jego skreśleniu z harmonogramu (informacje o skreśleniu można wprowadzić przechodząc do edycji już dodanego pacjenta).

W przypadku harmonogramów / kolejek, dla których mechanizmem rozliczeniowym jest APKOLCE konieczne jest wskazanie danych dokumentu – e-skierowania lub karty DiLO. W przypadku e-skierowania możliwe są dwa sposoby jego dołączenia. Jeżeli e-skierowanie zostało pobrane już wcześniej z platformy P1 i istnieje w karcie pacjenta, wówczas należy kliknąć przycisk „Pobierz z bazy danych”. Otworzy się wówczas nowe okno z listą e-skierowań pobranych dla danego pacjenta z platformy P1 a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”. Kliknięcie przycisku „Wybierz” spowoduje wstawienie danych e-skierowania do formularza i zamknięcie okna wyboru e-skierowań.

Jeżeli e-skierowanie nie zostało jeszcze pobrane z platformy P1, wówczas należy kliknąć przycisk „Pobierz z platformy P1”. Otworzy się wówczas nowe okno, w którym należy spisać 4-cyfrowy PIN e-skierowania (a w przypadku środowisk testowych 44-cyfrowy klucz e-skierowania) i kliknąć przycisk „Pobierz”. Jeżeli dane e-skierowanie uda się pobrać z platformy P1, wówczas wyświetlą się jego dane. Kliknięcie przycisku „Akceptuj” spowoduje wstawienie danych e-skierowania do formularza i zamknięcie okna pobierania danych e-skierowań.

Po wypełnieniu formularza należy go zatwierdzić klikając przycisk „Dodaj”. Jeżeli mechanizmem rozliczeń dla danego harmonogramu / kolejki jest AP-KOLCE, wówczas po zapisaniu danych pacjenta system jHIS wysyła komunikat do aplikacji AP-KOLCE z wprowadzonymi danymi.

Informacje o skreśleniu pacjenta z harmonogramu / kolejki są wprowadzane w procesie obsługi wizyty (gdy wizyta zostaje oznaczona jako zrealizowana, niezrealizowana, przeniesiona na inny termin lub odwołana). Istnieją jednak szczególne sytuacje kiedy konieczna jest zmiana poza procesem obsługi wizyt. W takiej sytuacji aby zmodyfikować dane pacjenta wpisanego do harmonogramu / kolejki należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy tym pacjencie. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania pacjenta z tym, że wypełniony danymi. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając przycisk „Uaktualnij”. Jeżeli mechanizmem rozliczeń dla danego harmonogramu / kolejki jest AP-KOLCE, wówczas po zapisaniu danych pacjenta system jHIS wysyła komunikat do aplikacji AP-KOLCE ze zmodyfikowanymi danymi. Jeżeli z jakichś powodów wysyłka komunikatu do AP-KOLCE przy aktualizacji danych pacjenta wpisanego do harmonogramu / kolejki nie powinna nastąpić, należy zaznaczyć opcję „Nie generuj komunikatu do AP-KOLCE dla tej operacji” przed zapisaniem zmian.

Aby usunąć wpis pacjenta z harmonogramu / kolejki (np. dodany na skutek pomyłki; nie mylić ze skreśleniem pacjenta z harmonogramu / kolejki) należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danym pacjencie. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych z tym, że wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia pacjenta należy potwierdzić klikając przycisk „Usuń” widoczny na dole formularza.

UWAGA!

Usunięcie wpisu z harmonogramu / kolejki z systemu jHIS nie usuwa tego wpisu z APKOLCE. Jeżeli mechanizmem rozliczeniowym dla usuwanego harmonogramu / kolejki jest APKOLCE, wówczas po usunięciu wpisu z harmonogramu / kolejki w jHIS należy usunąć go w APKOLCE ręcznie.

Jeżeli z jakichś powodów zachodzi potrzeba wstrzymania komunikacji z AP-KOLCE należy kliknąć czerwony przycisk „Wstrzymaj komunikację z AP-KOLCE” i potwierdzić zamiar klikając „OK” w monicie jaki się wówczas pojawi. Przycisk zmieni nazwę na „Wznów komunikację z APKOLCE” i kolor na pomarańczowy. Aby wznowić komunikację z AP-KOLCE należy kliknąć pomarańczowy przycisk „Wznów komunikację z AP-KOLCE” i potwierdzić zamiar klikając „OK” w monicie jaki się wówczas pojawi. Przycisk znów zmieni nazwę na „Wstrzymaj komunikację z AP-KOLCE” i kolor na czerwony.