Jednostki rozliczeniowe

Jednostki rozliczeniowe

Funkcjonalność „Jednostki rozliczeniowe” z podmenu „Słowniki” w menu „NFZ” służy do definiowania nazw jednostek miary odpowiadających jednostkom rozliczeniowym występującym w umowach z NFZ. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista jednostek rozliczeniowych a przy każdej z nich pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie odpowiadającej jej jednostki miary.

Jeżeli dla danej jednostki rozliczeniowej zostanie zdefiniowana jednostka miary, wówczas zdefiniowana jednostka miary zostanie użyta przy wystawianiu e-faktur bez szablonu rachunku. Jeżeli dla danej jednostki rozliczeniowej nie zostanie zdefiniowana jednostka miary, wówczas jako jednostka miary przy wystawianiu e-faktur bez szablonu rachunku zostanie użyta jednostka rozliczeniowa. Należy jednak mieć na uwadze, że jednostki miary stosowane przy wystawianiu efaktur bez szablonu rachunku mogą mieć co najwyżej 10 znaków, zaś jednostki rozliczeniowe mogą mieć więcej znaków, wobec czego brak definicji jednostki miary dla jednostki rozliczeniowej, której nazwa ma więcej niż 10 znaków, będzie skutkować powstaniem nieprawidłowości w pliku efaktury.