System obsługi kolejek Nemo-Q

System jHIS został zintegrowany z systemem kolejkowym Nemo-Q. Dla użytkowników posiadających dostęp do systemu Nemo-Q wyświetlana jest w systemie jHIS w prawym górnym rogu okna (przy nazwie użytkownika) ikonka z literą „Q” otwierająca w nowym oknie panel systemu kolejkowego.

Po kliknięciu na tej ikonce otwiera się okno panelu systemu kolejkowego. W oknie widoczny jest formularz logowania do systemu kolejkowego, w którym wskazuje się system kolejkowy i stanowisko. Po wybraniu stanowiska system jHIS sprawdza w systemie Nemo-Q czy dane stanowisko wymaga logowania i jeśli wymaga wyświetla dodatkowe pola do wybrania użytkownika i podania jego hasła. W obu przypadkach po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk „Zaloguj”.

Po zalogowaniu wyświetlany jest formularz przywoływania biletów. Jeśli był już przywoływany jakikolwiek bilet to jego numer wyświetla się w formularzu. Z poziomu formularza możliwe jest przywołanie następnego biletu, ponowne przywołanie ostatnio wywołanego biletu a także przywołanie dowolnego już obsłużonego lub dowolnego jeszcze oczekującego biletu (po wybraniu z listy i naciśnięciu przycisku „Wywołaj” pod listą). W momencie przywoływania biletu w formularzu wyświetla się numer przywoływanego biletu a nad formularzem stosowna informacja o wykonanej czynności, i na wyświetlaczu systemu kolejkowego również wyświetla się numer przywoływanego biletu (który dodatkowo miga a przy tym system kolejkowy emituje sygnał dźwiękowy).

Z poziomu formularza można się wylogować z systemu kolejkowego i zamknąć okno. Zamknięcie okna bez wylogowania z systemu kolejkowego nie skutkuje zerwaniem połączenia z systemem kolejkowym – po ponownym otwarciu okna (czyli po kliknięciu na ikonkę „Q” przy nazwie użytkownika w prawym górnym rogu okna systemu jHIS) widoczny jest formularz przywoływania biletu z widocznym ostatnio przywoływanym numerem.

UWAGA!

  • Jeżeli przywoływanie biletów odbywa się z poziomu systemu jHIS wówczas należy całkowicie zrezygnować z korzystania z aplikacji WinPanel (stanowiącej część systemu Nemo-Q). Korzystanie na niektórych stanowiskach z systemu jHIS a na niektórych z aplikacji WinPanel może doprowadzić do rozspójniania sesji użytkowników a w efekcie błędów w działaniu oprogramowania jHIS™.