Personel

Moduł "Personel"

Moduł „Personel” służy do zarządzania personelem pracującym w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym grafikami pracy personelu i pulami recept, a także grafikami aparatury funkcjonującej w zakładzie.