Mój terminarz

Mój terminarz

Funkcjonalność „Mój terminarz” z menu „Personel” pozwala na podgląd tygodniowego terminarza pracy zalogowanego personelu w formie siatki godzinowej. W terminarzu widoczne są wszystkie zaplanowane wizyty i operacje oraz wolne terminy i dostępności personelu w bieżącym tygodniu w godzinach pokrywających łączne godziny pracy wszystkich komórek w jakich personel pracuje. Wizyty, operacje, wolne terminy i dostępności są powyróżniane kolorami zgodnie z legendą widoczną po kliknięciu na zielonym przycisku „Pomoc”. Po najechaniu kursorem myszy na naniesioną na terminarz wizytę, operację, wolny termin lub dostępność pojawia się dymek ze szczegółowymi informacjami o niej. Pod siatką terminarza wyświetla się tabela z listą wizyt dodatkowych zalogowanego personelu z bieżącego tygodnia.

Nad terminarzem znajdują się przyciski „Poprzedni tydzień” i „Następny tydzień” umożliwiające podgląd terminarza odpowiednio w poprzednim / następnym tygodniu względem aktualnie wyświetlanego oraz pole daty: po wprowadzeniu daty system automatycznie zmienia widok terminarza na właściwy dla tygodnia w którym wprowadzana data się znajduje.