Rezerwacja/Unieważnianie numerów (eZLA)

Rezerwacja/Unieważnianie numerów (eZLA)

Funkcjonalność „Rezerwacja/Unieważnianie numerów (eZLA)” z menu „Personel” służy do rezerwowania / unieważniania numerów zwolnień lekarskich na platformie eZLA. Aby lekarz miał możliwość wystawienia pacjentowi zwolnienia w każdej sytuacji (braku dostępu do internetu, braku dostępu do platformy eZLA, …) powinien zawczasu zarezerwować sobie na platformie eZLA pewną ilość numerów dla zwolnień do wykorzystania w takich właśnie sytuacjach. W tym celu w formularzu należy wprowadzić liczbę numerów do zarezerwowania i kliknąć „Rezerwuj”. Zarezerwowane numery pojawią się na liście poniżej formularza. Następnie lekarz może wybrane numery na liście zaznaczyć i kliknąć przycisk „Drukuj zaznaczone” aby wydrukować puste druki zwolnień opatrzone tymi numerami (do wypełnienia w wersji papierowej i późniejszego zelektronizowania po odzyskaniu dostępu do platformy eZLA; numer zwolnienia po jego zelektronizowaniu znika z listy zarezerwowanych numerów). Jeżeli określone numery nie zostaną wykorzystane należy je unieważnić zaznaczając wybrane numery na liście, wskazując powód unieważnienia, określając uzasadnienie unieważnienia i klikając przycisk „Unieważnij zaznaczone”.