Stany magazynowe środków do realizacji świadczeń

Stany magazynowe środków do realizacji świadczeń

Funkcjonalność „Stany magazynowe” z podmenu „Środki do realizacji świadczeń” w menu „Personel” służy do kontrolowania stanów magazynowych środków do realizacji świadczeń. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przycisk „Przeglądaj”.

Po kliknięciu przycisku „Przeglądaj” przy danym magazynie wyświetla się lista środków znajdujących się aktualnie w danym magazynie. Daty ważności kończące się w ciągu najbliższego tygodnia są wyróżnione na pomarańczowo, a daty ważności środków przeterminowanych na czerwono.