Wydawanie środków do realizacji świadczeń

Wydawanie środków do realizacji świadczeń

Funkcjonalność „Wydawanie” z podmenu „Środki do realizacji świadczeń” w menu „Personel” służy do dokonywania wydawania środków do realizacji świadczeń komercyjnych z magazynów na zewnątrz. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Historia” i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy danym magazynie otwiera się nowe okno z historią wydawania środków z tego magazynu.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu i przy każdej partii środków pole umożliwiające wybranie ilości do wydania na zewnątrz. Aby dokonać wydania należy wybrać ilości środków do wydania i kliknąć przycisk „Dokonaj wydania”.

Po kliknięciu tego przycisku wskazane ilości środków są zdejmowane ze stanu magazynowego i wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie i wydrukowanie raportu wydania.