Brakowanie szczepionek

Brakowanie szczepionek

Funkcjonalność „Brakowanie” z podmenu „Szczepionki” w menu „Personel” służy do dokonywania komisyjnego brakowania szczepionek. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista magazynów a przy każdym z nich przyciski „Historia” i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Historia” przy danym magazynie, otwiera się nowe okno z historią brakowania szczepionek z tego magazynu.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu i przy każdej partii szczepionek pole umożliwiające jej zaznaczenie a pod listą szczepionek pole umożliwiające wskazanie powodu brakowania. Aby dokonać brakowania należy zaznaczyć szczepionki do wybrakowania, określić powód i kliknąć przycisk „Dokonaj brakowania”.

Po kliknięciu tego przycisku zaznaczone szczepionki są zdejmowane ze stanu magazynowego i wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie i wydrukowanie raportu brakowania w celu jego podpisania przez członków komisji.