Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe

Funkcjonalność „Usługi dodatkowe” z menu „Personel” służy do wykazywania dodatkowych usług zrealizowanych przez lekarzy nie w ramach wizyt, które następnie są uwzględniane przy rozliczaniu ich kontraktów. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka wprowadzonych do systemu usług dodatkowych. Wyszukiwanie usług jest możliwe według następujących kryteriów:

  • personel – osoba z personelu, która wykonała usługę
  • usługa – rodzaj wykonanej usługi
  • data wykonania od … do … - okres w jakim została wykonana usługa

Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista zarejestrowanych usług spełniających kryteria wyszukiwania. Przy każdej usłudze wyświetlają się przyciski „Edytuj” i „Usuń” umożliwiające wyświetlenie formularza edycji i usuwania usługi odpowiednio. Pod wyszukiwarką widoczny jest także przycisk „Dodaj” umożliwiający zarejestrowanie nowej usługi.

Aby wprowadzić do systemu nową usługę należy kliknąć przycisk „Dodaj” pod wyszukiwarką. Wyświetli się wówczas formularz dodawania nowej usługi. Po wybraniu w formularzu personelu, który zrealizował usługę ładuje się lista cenników z poradni, w których dana osoba pracuje i lista cenników płatnika. Po wybraniu cennika poradni albo cennika płatnika ładuje się lista usług z danego cennika. Po wybraniu usługi można ewentualnie zmienić datę jej realizacji (domyślnie w formularzu widnieje data bieżąca) i dopisać uwagi. Następnie dane należy zapisać klikając przycisk „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane już wprowadzonej usługi należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej usłudze na liście usług pod wyszukiwarką. Wyświetli się wówczas formularz danych usługi. Zmienić można datę realizacji oraz uwagi. Po wprowadzeniu stosownych zmian należy je zatwierdzić klikając przycisk „Uaktualnij”.

Aby usunąć usługę należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej usłudze na liście usług pod wyszukiwarką. Wyświetli się wówczas formularz danych usługi w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia usług należy potwierdzić klikając przycisk „Usuń” widoczny pod tym formularzem.