Blokowanie zasobów

Blokowanie zasobów

Funkcjonalność „Blokowanie” z podmenu „Zasoby” w menu „Personel” służy do blokowania (tymczasowego wyłączania z użytku) określonych partii zasobów i odblokowywania zablokowanych wcześniej partii. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista rodzajów zasobów a przy każdym z nich przycisk „Wybierz”.

Aby rozpocząć obsługę blokowania / odblokowywania należy kliknąć przycisk „Wybierz” przy danym rodzaju zasobów. Wyświetli się wówczas lista magazynów a przy każdym z nich przycisk i „Wybierz”.

Po kliknięciu przycisku „Wybierz” przy danym magazynie wyświetla się stan tego magazynu i przy każdej partii zasobów pole umożliwiające jej zaznaczenie. Zaznaczenie partii oznacza jej zablokowanie. Po wprowadzeniu odpowiednich zaznaczeń należy zapisać zmiany klikając przycisk „Zapisz”.