Wizyty - przygotowanie systemu

Aby możliwe było rozpoczęcie planowania wizyt w systemie muszą być zdefiniowane następujące elementy:

  • musi być stworzona prawidłowa struktura organizacyjna (wszystkie poziomy) tak jak opisano w rozdziale „Opieka medyczna”
  • muszą być zdefiniowane typy wizyt (z zaznaczeniem przeznaczenia dla wizyt) tak jak opisano w rozdziale „Typy wizyt”
  • aby możliwe było umawianie wizyt komercyjnych muszą być zdefiniowane cenniki w tych poradniach w których takie cenniki mają funkcjonować tak jak opisano w rozdziale „Cenniki”
  • muszą być stworzone grafiki pracy personelu / działania aparatury w terminach i poradniach w których będą umawiane wizyty tak jak opisano w rozdziałach „Grafiki personelu” i „Grafiki aparatury”

Gdy powyższe elementy zostaną zdefiniowane możliwe jest umawianie wizyt planowych i dodatkowych tak jak opisano w rozdziałach „Wizyty planowe w poradni” i „Wizyty dodatkowe”.