Podsumowanie

System jHIS™ stanowi kompleksowe rozwiązanie w zakresie obsługi publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących opiekę ambulatoryjną, domową, szpitalną (jednodniową) i długoterminową opiekę w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Posiada zaimplementowane mechanizmy zarządzania danymi pacjentów i personelu, tworzenia grafików pracy personelu i aparatury medycznej, planowania i obsługi wizyt, zabiegów i operacji (w tym obsługi gabinetowej), rozliczeń komercyjnych (z pacjentami i zakładami pracy) i niekomercyjnych (z NFZ).

System integruje się z laboratoriami diagnostycznymi (korzystającymi z systemu MARCEL i korzystającymi z systemu eLab), z systemem Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), systemem elektronicznych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne (eZWM), systemem kolejek centralnych AP-KOLCE, platformą PUE ZUS (w zakresie obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich), platformą P1 (w zakresie obsługi e-recept, eskierowań, Zdarzeń Medycznych), systemami kolejkowymi (Nemo-Q), serwisem ZnanyLekarz oraz termometrami internetowymi (TME) i drukarkami fiskalnymi (Novitus Online). Posiada także dedykowany portal umożliwiający pacjentom umawianie się na wizyty przez internet. Do jego zalet należy zaliczyć prostotę i ergonomię, tak ważne z punktu widzenia użytkowników.

Dzięki udostępnieniu interfejsu użytkownika przez przeglądarkę internetową system nie wymaga instalacji na stacjach roboczych i może być używany na urządzeniach mobilnych (np. tablety). Wykorzystanie platformy jPALIO™ zapewnia natomiast wysoką skalowalność, wydajność i niezawodność.