Baza personelu i jednostek zewnętrznych

Baza personelu i jednostek zewnętrznych

Funkcjonalność „Baza personelu i jednostek zewnętrznych” w menu „Rejestracja” służy do tworzenia bazy lekarzy nie pracujących w innych zakładach opieki zdrowotnej wystawiających skierowania i jednostek w których ci lekarze pracują. Stworzenie takiej bazy ułatwia wprowadzanie do systemu skierowań wystawionych przez lekarzy z zewnątrz. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się lista lekarzy a przy każdym z nich dwa przyciski „Edytuj” i „Usuń”. Pod listą lekarzy wyświetla się przycisk „Dodaj”.

Aby dodać nowego lekarza do bazy należy kliknąć przycisk „Dodaj”. Wyświetli się wówczas formularz danych lekarza i jednostki w której lekarz pracuje. Po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku „Dodaj” lekarz zostaje dodany do bazy i wyświetla się na liście lekarzy.

Aby zmodyfikować dane lekarza należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy odpowiednim lekarzu na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania nowego lekarza z tym że wypełniony danymi lekarza. Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić klikając na przycisk „Uaktualnij” widoczny pod formularzem.

Aby usunąć lekarza z bazy należy kliknąć przycisk „Usuń” przy odpowiednim lekarzu na liście. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania nowego lekarza z tym że wypełniony danymi lekarza i widoczny w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia lekarza należy potwierdzić klikając na przycisk „Usuń” widoczny pod formularzem.