Scalanie kart pacjentów

Funkcjonalność "Scalanie kart pacjentów" z menu "Rejestracja" służy do scalania zdublowanych kart pacjentów, czyli do naprawiania sytuacji kiedy fizycznie jedna osoba została wprowadzona do systemu więcej niż raz. Po wybraniu tej funkcjonalności pojawia się wyszukiwarka pacjentów - aby scalić dwie karty pacjenta należy skorzystać z wyszukiwarki, odnaleźć pierwszą kartę do scalenia i kliknąć przy niej przycisk "Wybierz".

Po wybraniu pierwszej karty pacjenta do scalenia ponownie wyświetla się wyszukiwarka pacjentów - tym razem należy skorzystać z niej aby odnaleźć drugą kartę do scalenia i podobnie kliknąć przy niej przycisk "Wybierz".

Po wybraniu dwóch kart do scalenia system wyświetla tabelę z danymi każdej z kart. Scalenie kart polega na przeniesieniu (możliwych do przeniesienia) danych z jednej karty do drugiej i usunięciu tej karty, z której przeniesiono dane. Aby wskazać do której karty mają zostać przeniesione dane, należy zaznaczyć przy niej opcję "dołącz dane z sąsiedniej karty pacjenta do niniejszej karty". Dla niektórych zbiorów danych użytkownik ma możliwość zdecydować, które dane mają zostać przeniesione z jednej karty do drugiej (o ile system nie wykryje zależności wymuszających przeniesienie niezaznaczonych elementów lub zabraniających przeniesienia zaznaczonych elementów) - dla tych zbiorów w tabeli widoczna jest ich zawartość a przy każdym elemencie znajduje się pole zaznaczenia. Inne zbiory danych są przenoszone w całości.

Po zaznaczeniu odpowiednich opcji i kliknięciu przycisku "Scal", system weryfikuje możliwość wykonania zadanego scalenia i jeśli jest ono możliwe dokonuje scalenia a jeśli jest niemożliwe zgłasza błąd.

Jeżeli dla scalanych kart pacjentów zostały nadane różne identyfikatory na platformie P1, wówczas scalenie takich kart nie będzie możliwe.

Jeżeli zachodzi potrzeba scalenia więcej niż dwóch kart, należy powtórzyć opisane powyżej czynności (aby scalić trzy karty A, B i C należy najpierw scalić karty A i B a następnie kartę uzyskaną w wyniku tego scalania scalić z kartą C).