Płatności niezrealizowane

Płatności niezrealizowane

Funkcjonalność „Płatności niezrealizowane” w menu „Rejestracja” służy do generowania zestawienia nieuregulowanych płatności pacjentów, nieopłaconych faktur, nieopłaconych paragonów oraz nadpłat wymagających dokonania zwrotu. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka umożliwiająca ograniczenie zakresu danych ujętych w zestawieniu do konkretnego rodzaju płatności (za wizyty komercyjne z ewentualnym ograniczeniem do wizyt zrealizowanych wymagających dopłaty lub wizyt wymagających zwrotu nadpłaty, za badania diagnostyczne realizowane przez wewnętrzny punkt pobrań, badania diagnostyczne realizowane przez zewnętrzny punkt pobrań, za szczepienia, za pobyty szpitalne, za pobyty w ZOL, za świadczenia), konkretnej przychodni i poradni / oddziału (wybór poradni / oddziału jest możliwy dopiero po wybraniu przychodni; w przypadku pobytów szpitalnych / pobytów w ZOL dotyczy miejsca rozpoczęcia pobytu) oraz okresu realizacji wizyt / zleceń / rozpoczęcia pobytów. Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku „Szukaj” wyświetla się lista niezrealizowanych płatności. W przypadku płatności za wizyty komercyjne przy każdej pozycji wyświetlają się przyciski „Dofinansowanie”, „Zapłacono gotówką”, „Zapłacono kartą”, „Zapłacono przelewem”, „Paragon”, „Faktura na pacjenta” i „Faktura na zakład pracy” albo przycisk „Paragon korygujący” lub „Faktura korygująca” umożliwiające przyznanie dofinansowania i wystawienie dokumentu księgowego (zgodnie z opisem zakładki „Płatności” w karcie pacjenta dla płatności nieuregulowanych i nadpłat). W przypadku cykli rehabilitacyjnych umówionych z użyciem pakietu wyświetlają się takie same przyciski jak w przypadku wizyt komercyjnych z wyjątkiem przycisku „Dofinansowanie”. W przypadku nieopłaconych faktur pacjentów przy każdej z nich wyświetla się formularz umożliwiający odnotowanie otrzymania wpłaty za fakturę oraz przycisk „Zobacz” umożliwiający podgląd faktury (zgodnie z opisem zakładki „Płatności” w karcie pacjenta dla nieopłaconych faktur). W przypadku nieopłaconych paragonów pacjentów przy każdym z nich wyświetla się formularz umożliwiający odnotowanie otrzymania wpłaty za paragon, przycisk „Zobacz” umożliwiający podgląd paragonu oraz przyciski „Faktura do paragonu na pacjenta” i „Faktura do paragonu na zakład pracy” umożliwiające wystawienie faktury do paragonu, o ile taka nie została jeszcze wystawiona” lub przycisk „Faktura do paragonu” umożliwiający podgląd faktury do paragonu, o ile taka została już wystawiona (zgodnie z opisem zakładki „Płatności” w karcie pacjenta dla nieopłaconych paragonów).

W przypadku płatności za badania diagnostyczne przy każdej pozycji wyświetlają się przyciski „Dofinansowanie” (tylko dla badań diagnostycznych realizowanych przez wewnętrzny punkt pobrań), „Zapłacono gotówką”, „Zapłacono kartą”, „Zapłacono przelewem”, „Paragon”, „Faktura na pacjenta” i „Faktura na zakład pracy” lub przycisk „Paragon korygujący” / „Faktura korygująca” umożliwiające przyznanie dofinansowania i wystawienie dokumentu księgowego (zgodnie z opisem zakładki „Płatności” w karcie pacjenta) oraz nieopłaconych faktur i nieopłaconych paragonów pacjentów a przy każdym z nich formularz umożliwiający odnotowanie otrzymania wpłaty za fakturę / paragon oraz przycisk „Zobacz” umożliwiający podgląd faktury / paragonu a w przypadku paragonu przyciski „Faktura do paragonu na pacjenta” i „Faktura do paragonu na zakład pracy” umożliwiające wystawienie faktury do paragonu, o ile taka nie została jeszcze wystawiona lub przycisk „Faktura do paragonu” umożliwiający podgląd faktury do paragonu, o ile taka została już wystawiona (zgodnie z opisem zakładki „Płatności” w karcie pacjenta).

W przypadku płatności za szczepienia przy każdej pozycji wyświetlają się przyciski „Dofinansowanie”, „Zapłacono gotówką”, „Zapłacono kartą”, „Zapłacono przelewem”, „Paragon”, „Faktura na pacjenta” i „Faktura na zakład pracy” lub przycisk „Paragon korygujący” / „Faktura korygująca” umożliwiające przyznanie dofinansowania i wystawienie dokumentu księgowego (zgodnie z opisem zakładki „Płatności” w karcie pacjenta) oraz nieopłaconych faktur i nieopłaconych paragonów pacjentów a przy każdym z nich formularz umożliwiający odnotowanie otrzymania wpłaty za fakturę / paragon oraz przycisk „Zobacz” umożliwiający podgląd faktury / paragonu a w przypadku paragonu przyciski „Faktura do paragonu na pacjenta” i „Faktura do paragonu na zakład pracy” umożliwiające wystawienie faktury do paragonu, o ile taka nie została jeszcze wystawiona lub przycisk „Faktura do paragonu” umożliwiający podgląd faktury do paragonu, o ile taka została już wystawiona (zgodnie z opisem zakładki „Płatności” w karcie pacjenta).

W przypadku płatności za pobyty szpitalne i pobyty w ZOL sytuacja wygląda niemal identycznie jak w przypadku płatności za wizyty komercyjne z jedną tylko różnicą że dla pobytów szpitalnych nie jest widoczny przycisk „Dofinansowanie”.

W przypadku płatności za świadczenia przy każdej pozycji wyświetlają się przyciski „Dofinansowanie”, „Zapłacono gotówką”, „Zapłacono kartą”, „Zapłacono przelewem”, „Paragon”, „Faktura na pacjenta” i „Faktura na zakład pracy” lub przycisk „Paragon korygujący” / „Faktura korygująca” umożliwiające przyznanie dofinansowania i wystawienie dokumentu księgowego (zgodnie z opisem zakładki „Płatności” w karcie pacjenta) oraz nieopłaconych faktur i nieopłaconych paragonów pacjentów a przy każdym z nich formularz umożliwiający odnotowanie otrzymania wpłaty za fakturę / paragon oraz przycisk „Zobacz” umożliwiający podgląd faktury / paragonu a w przypadku paragonu przyciski „Faktura do paragonu na pacjenta” i „Faktura do paragonu na zakład pracy” umożliwiające wystawienie faktury do paragonu, o ile taka nie została jeszcze wystawiona lub przycisk „Faktura do paragonu” umożliwiający podgląd faktury do paragonu, o ile taka została już wystawiona (zgodnie z opisem zakładki „Płatności” w karcie pacjenta).