Pacjenci (karty nieaktywne)

Pacjenci (karty nieaktywne)

Dane wszystkich pacjentów zmarłych, którzy niegdyś korzystali z usług zakładu opieki zdrowotnej, są dostępne z poziomu funkcjonalności „Pacjenci (karty nieaktywne)” w menu aplikacji „Rejestracja”. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka pacjentów.

Możliwe jest wyszukiwanie pacjentów za pomocą dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

 • zapytanie – w polu można wpisać dowolne dane identyfikujące szukanego pacjenta – system będzie próbował dopasować wpisane w tym polu dane do początku imienia, początku każdego członu nazwiska, numeru PESEL i daty urodzenia pacjenta; wielkość liter nie ma znaczenia
 • imię – w polu można wpisać imię lub początek imienia szukanego pacjenta; wielkość liter nie ma znaczenia
 • nazwisko – w polu można wpisać nazwisko lub początek nazwiska szukanego pacjenta; wielkość liter nie ma znaczenia
 • PESEL – w polu można wpisać numer PESEL szukanego pacjenta; po wprowadzeniu numeru PESEL i przejściu do kolejnego pola formularza wyszukiwania jeżeli wpisany PESEL jest niepoprawny wówczas ramka pola numeru PESEL zmieni kolor na czerwony
 • data urodzenia – w polu można wprowadzić datę urodzenia szukanego pacjenta; po kliknięciu w polu daty urodzenia wyświetla się kalendarz wyboru daty
 • typ pacjenta – w polu można wybrać typ pacjenta
 • kod błędu w deklaracji pacjenta – w polu można wskazać kod błędu w deklaracji pacjenta (przy wyszukiwaniu pacjentów posiadających deklarację z określonym kodem błędu)
 • miejsce przechowywania dokumentacji medycznej – miejsce przechowywania papierowej dokumentacji medycznej pacjenta
 • adres zamieszkania – w polach można wprowadzić: nazwę lub początek nazwy miejscowości, nazwę lub początek nazwy ulicy, numer domu, numer mieszkania szukanego pacjenta; wielkość liter nie ma znaczenia
 • uwzględnij poprzednie nazwiska / adresy – po zaznaczeniu tej opcji przy wyszukiwaniu system będzie uwzględniał także poprzednie nazwiska i adresy pacjenta (jeśli były zmieniane, np. nazwisko mogło zostać zmienione w systemie po wyjściu za mąż pacjentki, adres mógł zostać zmieniony w systemie po zmianie miejsca zamieszkania przez pacjenta)
 • pacjenci bez PESELu – po zaznaczeniu tej opcji przy wyszukiwaniu system będzie uwzględniał wyłącznie pacjentów nie posiadających numeru PESEL
 • pacjenci bez deklaracji – po zaznaczeniu tej opcji przy wyszukiwaniu system będzie uwzględniał wyłącznie pacjentów nie posiadających deklaracji (deklaracje wycofane nie są brane pod uwagę)

Po wprowadzeniu kryteriów wyszukiwania i naciśnięciu przycisku „Szukaj” mogą wystąpić trzy sytuacje:

 • jeżeli nie istnieje żaden pacjent aktywny spełniający wszystkie wprowadzone kryteria wyszukiwania, wówczas pod wyszukiwarką zostanie wyświetlony komunikat o braku pacjentów spełniających podane kryteria
 • jeżeli istnieje dokładnie jeden pacjent aktywny spełniający wszystkie wprowadzone kryteria wyszukiwania albo posiadający kartę o zeskanowanym numerze, wówczas nastąpi automatycznie przejście do karty tego pacjenta
 • jeżeli istnieje więcej niż jeden pacjent aktywny spełniający wszystkie wprowadzone w formularzu kryteria wyszukiwania, wówczas pod wyszukiwarką zostanie wyświetlona lista odszukanych pacjentów, a przy każdym z nich przycisk umożliwiający przejście do karty pacjenta

Karta pacjenta nieaktywnego składa się z następujących zakładek:

 • Pacjent
 • Kontakt
 • Ubezpieczenia
 • Deklaracje
 • Skierowania
 • Upoważnienia
 • Ostrzeżenia
 • Informacje
 • Historia
 • Płatności
 • Dokumenty
 • Wizyty
 • Zatrudnienie
 • Leki
 • EDM
 • Pobyty
 • Druki
 • Parametry
 • Recepty
 • ZOL
 • Zlecenia
 • Opiekunowie
 • COVID-19
 • Szczepienia

Zakładki mają identyczną zawartość jak analogiczne zakładki w przypadku pacjentów aktywnych, z tym że dane tu prezentowane są tylko do wglądu (bez możliwości edycji). Jeżeli pacjentowi została omyłkowo wpisana data zgonu można go przywrócić z pacjentów nieaktywnych do aktywnych naciskając przycisk „Reaktywuj pacjenta” widoczny na dole każdej zakładki karty pacjenta (o ile nie został wprowadzony do systemu pacjent z takim samym numerem PESEL jak ten, którego próbujemy reaktywować). W chwili reaktywacji pacjenta następuje powrót do wyszukiwarki pacjentów, jako że karta pacjenta nie jest już nieaktywna i nie powinna być widoczna z poziomu funkcjonalności „Pacjenci (karty nieaktywne)”.