Blok operacyjny

Blok operacyjny

„Blok operacyjny” w menu „Szpital” to funkcjonalność do obsługi i dokumentowania operacji na bloku operacyjnym. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka zaplanowanych operacji. Nad wyszukiwarką może pojawić się ostrzeżenie o niezakończonych operacjach w minionych dniach.

Po kliknięciu na to ostrzeżenie otwiera się nowe okno ze szczegółowymi informacjami w których dniach w jakich komórkach które operacje nie zostały zamknięte. Klikając nazwy komórek system zmienia widok zaplanowanych operacji na operacje danego dnia w danej komórce gdzie należy niezamknięte operacje zamknąć (oznaczyć jako zrealizowane lub jako niezrealizowane).

Aby rozpocząć korzystanie z funkcjonalności bloku operacyjnego w pierwszej kolejności należy wybrać blok i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Wyświetlany jest wówczas pod wyszukiwarką widok operacji zaplanowanych dla zalogowanego lekarza w dniu dzisiejszym na wskazanym bloku. W wyszukiwarce znajdują się dodatkowo następujące przyciski nawigacji:

 • <<< - umożliwia wyświetlenie operacji zaplanowanych dla zalogowanego lekarza na wskazanym bloku w dniu o miesiąc wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • << - umożliwia wyświetlenie operacji zaplanowanych dla zalogowanego lekarza na wskazanym bloku w dniu o tydzień wcześniejszym od aktualnie prezentowanego
 • < - umożliwia wyświetlenie operacji zaplanowanych dla zalogowanego lekarza na wskazanym bloku w dniu poprzednim w stosunku aktualnie prezentowanego
 • „Zmień datę” - umożliwia wyświetlenie dowolnego dnia, który należy wskazać w polu daty przed naciśnięciem przycisku „Zmień datę”
 • „Dziś” - umożliwia wyświetlenie dzisiejszego dnia
 • > - umożliwia wyświetlenie operacji zaplanowanych dla zalogowanego lekarza na wskazanym bloku w dniu następnym w stosunku aktualnie prezentowanego
 • >> - umożliwia wyświetlenie operacji zaplanowanych dla zalogowanego lekarza na wskazanym bloku w dniu o tydzień późniejszym od aktualnie prezentowanego
 • >>> - umożliwia wyświetlenie operacji zaplanowanych dla zalogowanego lekarza na wskazanym bloku w dniu o miesiąc późniejszym od aktualnie prezentowanego

Kliknięcie na którykolwiek z opisanych powyżej przycisków zmienia widok operacji zaplanowanych dla zalogowanego lekarza na wskazanym bloku na właściwy dla dnia do którego prowadzi dany przycisk.

Widok operacji zaplanowanych dla zalogowanego lekarza zawiera dla każdej operacji jej godzinę, status oraz przycisk z nazwiskiem pacjenta, który może przyjmować następujące kolory:

 • zielony - oznacza, że pacjent zapisany na operację dopełnił wszelkich formalności i może być przyjęty; po kliknięciu takiego przycisku otwiera się okno operacji
 • czerwony - oznacza, że pacjent zapisany na operację nie dopełnił związanych z nią formalności i nie może być przyjęty; po kliknięciu takiego przycisku pojawia się okienko z informacją jakie formalności nie zostały dopełnione (np. brak skierowania, niewypełnione dokumenty, brak upoważnień, brak ubezpieczenia, brak opłaty)
 • szary - oznacza, że pacjent nie stawił się na operację i operacja została oznaczona jako niezrealizowana; przycisk jest nieaktywny (kliknięcie na nim nie wywołuje żadnej akcji), jest wyświetlany wyłącznie informacyjnie

W przypadku zaplanowanych operacji (takich które nie są oznaczone ani jako zrealizowane ani jako niezrealizowane) przed przyciskiem z nazwiskiem pacjenta jest dodatkowo widoczny szary przycisk ze znakiem „×”, który pozwala odwołać operację (terminy przyszłe) lub oznaczyć operację jako niezrealizowaną (terminy przeszłe). Przycisk ze znakiem „×” jest dostępny tylko dla personelu głównego realizującego operację.

Po kliknięciu zielonego przycisku z nazwiskiem pacjenta otwiera się okno operacji, którego zawartość merytoryczna i sposób funkcjonowania są identyczne jak opisano w rozdziale „Gabinet lekarski / pielęgniarski”, z tym że jedynie personel główny realizujący operację ma możliwość jej zamknięcia (jako jedyny widzi przycisk zakończenia operacji), zakładka „Wizyta” ma etykietkę zmienioną na „Operacja” a przycisk „Zakończ wizytę” ma etykietkę zmienioną na „Zakończ operację”.