Księgi

Księgi

Podmenu „Księgi” w menu „Szpital” zawiera funkcjonalności pozwalające na dostęp do ksiąg prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z możliwością ich drukowania.