Księgi medycyny pracy

Księgi medycyny pracy

Funkcjonalności z podmenu „Księgi medycyny pracy” w menu „Wizyty” służą do przeglądania, wypełniania i drukowania ksiąg, których prowadzenie jest wymagane przepisami medycyny pracy.