Zestawienia statystyczne dla wizyt

Zestawienia statystyczne dla wizyt

Funkcjonalność „Zestawienia” z menu „Wizyty” służy do generowania zestawień statystycznych dla wizyt. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetla się wyszukiwarka wizyt. Wyszukiwanie wizyt jest możliwe jest według dowolnej kombinacji następujących kryteriów:

 • przychodnia
 • poradnia – lista poradni jest wyświetlana po wybraniu przychodni
 • gabinet – jeśli nie wybrano poradni wyświetlana jest lista wszystkich gabinetów, jeśli wybrano poradnię wyświetlana jest lista gabinetów w danej poradni
 • personel realizujący – w polu można wpisać początek lub całość imienia, początek lub całość nazwiska, PESEL i/lub NPWZ personelu realizującego wizytę; wielkość liter nie ma znaczenia
 • aparatura – jeśli nie wybrano poradni wyświetlana jest lista wszystkich aparatur, jeśli wybrano poradnię wyświetlana jest lista aparatur w danej poradni
 • pacjent – w polu można wpisać początek lub całość imienia, początek lub całość nazwiska, PESEL pacjenta; przy wpisywaniu danych pojawia się lista podpowiedzi i właściwego pacjenta można wybrać z listy podpowiedzi; wielkość liter nie ma znaczenia
 • wiek pacjenta w dniu wizyty
 • data zapisu
 • data wizyty
 • usługa wewnętrzna
 • tylko pierwsze wizyty pacjentów spełniające kryteria wyszukiwania - zaznaczenie tej opcji sprawi, że w sytuacji gdy więcej niż jedna wizyta pacjenta spełnia pozostałe kryteria wyszukiwania, system w wynikach wyszukiwania uwzględni tylko chronologicznie pierwszą z tych wizyt
 • cennik – cennik według którego była rozliczana wizyta (lista cenników zawęża się po wybraniu poradni)
 • usługa komercyjna – usługa komercyjna realizowana w ramach wizyty
 • tryb planowania
 • tryb realizacji
 • rodzaj wizyty
 • typ wizyty – lista typów wizyt jest wyświetlana po wybraniu poradni
 • wizyta nagła
 • wizyty z płatnością 0 PLN
 • stan wizyty
 • kody rozpoznań - jeden lub więcej kodów lub zakresów kodów ICD-10 oddzielonych przecinkami np. A01,A01.0-A01.4 (wizyta trafi do zestawienia jeśli został na niej wykazany przynajmniej jeden z podanych kodów rozpoznań)

Po wskazaniu kryteriów oraz formatu wyników i kliknięciu przycisku „Szukaj” system wyszukuje wizyty spełniające określone kryteria. Sesje grupowe nie są wyświetlane jako pojedyncze wizyty wielu pacjentów ale dla każdego z pacjentów zapisanych na sesję oddzielnie. Jeśli jako format wyników wskazano tabelę na stronie, wówczas pod wyszukiwarką wyświetla się lista wizyt spełniających kryteria wyszukiwania (dane każdej wizyty prezentowane są w dwóch wierszach – pierwszy wiersz z szarym tłem prezentuje podstawowe dane wizyty, drugi wiersz z białym tłem prezentuje szczegóły kosztów wizyty; stany wizyt są wyróżnione kolorami: biały – umówiona, zielony – zrealizowana, czerwony – niezrealizowana, żółty – odwołana). Jeśli jako format wyników wskazano plik XLS lub PDF wówczas pod wyszukiwarką wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie pliku z listą wizyt spełniających kryteria wyszukiwania. Jeśli jako format wyników wskazano tabelę na stronie oraz plik XLS lub PDF wówczas pod wyszukiwarką wyświetla się odnośnik umożliwiający pobranie pliku z listą wizyt spełniających kryteria wyszukiwania oraz tabela z listą takich wizyt.