E-rejestracja

System jHIS został zintegrowany z e-rejestracją na platformie P1 w zakresie przekazywania do P1 informacji o szczepieniach. Aby komunikacja w tym zakresie była możliwa, należy wykonać następujące czynności:

1) W konfiguracji systemu (funkcjonalność "Konfiguracja" z menu "Administracja") wskazać poradnię używaną jako domyślną w komunikacji z e-rejestracją na platformie P1.

2) W danych personelu medycznego dokonującego szczepienia (funkcjonalność "Personel" z menu "Personel") należy zaznaczyć pole widoczności na platformie P1 i zapisać dane. Raz zaznaczone pole widoczności nie może być już odznaczane.

3) W w formularzu danych gabinetu zabiegowego, w którym odbywają się szczepienia (zakładka "Poradnie/Oddziały" w ramach funkcjonalności "Opieka medyczna" z podmenu "Struktura organizacyjna" w menu "Administracja"), należy zaznaczyć pole widoczności na platformie P1 i pole aktywności na platformie P1 i zapisać dane. Raz zaznaczone pola widoczności i aktywności nie mogą być już odznaczane.

4) Zarejestrować na platformie P1 grafik pracy personelu z punktu 2 w komórce z punktu 3, klikając przycisk "Wyślij do e-rejestracji na P1" przy tym grafiku (funkcjonalność "Grafiki personelu" z menu "Personel"). Raz zarejestrowany grafik nie może być wyrejestrowany.

Po jednorazowym wykonaniu powyższych czynności, przy realizowaniu szczepienia, które ma być wysyłane do platformy P1 należy zaznaczyć pole "Wyślij do e-rejestracji na platformie P1". Tak zaznaczone szczepienie zostanie wysłane do platformy P1. Wysyłka szczepienia do e-rejestracji na platformie P1 jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego rozliczenia usługi NFZ-owej odpowiadającej takiemu szczepieniu.