Portal dla pacjentów - wprowadzenie

 • URL do portalu można znaleść w menu Adminstracja -> Konfiguracja

Dla systemu jHIS został stworzony dedykowany portal umożliwiający pacjentom umawianie się na wizyty przez internet, odwoływanie wizyt umówionych przez internet, wgląd do historii choroby, podgląd wystawionych recept oraz przeglądanie wyników badań diagnostycznych. Dostęp do portalu posiadają pacjenci, którzy zgłosili w rejestracji dowolnej przychodni zakładu opieki zdrowotnej chęć korzystania z portalu i zostało to oznaczone przez pracownika rejestracji w systemie jHIS (pole „Dostęp do rejestracji internetowej” w zakładce „Kontakt” karty pacjenta) oraz pacjenci którzy sami zarejestrowali się przez internet. Loginem do portalu jest adres e-mail pacjenta, zaś hasło jest generowane automatycznie przez system jHIS i wysyłane na adres e-mail pacjenta w momencie gdy deklaruje on zamiar korzystania z portalu lub gdy zgłoszenie rejestracyjne pacjenta zostaje zweryfikowane.

Aby zarejestrować się przez internet należy kliknąć przycisk „zarejestruj się” (przycisk ten jest dostępny tylko jeśli zakład opieki zdrowotnej dopuszcza rejestrację pacjentów przez internet co jest konfigurowane przy wdrażaniu portalu). Wyświetli się wówczas formularz rejestracyjny, który należy wypełnić i zatwierdzić klikając przycisk „zarejestruj”.

Jeżeli zgłoszenie zostało wypełnione prawidłowo system informuje stosownym komunikatem o jego przyjęciu (w przypadku komunikatu błędu należy poprawić dane w formularzu i ponowić próbę rejestracji).

Przyjęte zgłoszenie posiada status niepotwierdzonego. Wraz z przyjęciem zgłoszenia na adres email pacjenta jest wysyłana wiadomość z odnośnikiem umożliwiającym potwierdzenie zgłoszenia. Po kliknięciu odnośnika w wiadomości email przez pacjenta wyświetla się informacja o potwierdzeniu zgłoszenia.

Potwierdzone zgłoszenia są weryfikowane (ręcznie przez pracowników zakładu opieki zdrowotnej lub automatycznie na ile to możliwe tak jak to opisano w rozdziale „Pacjenci (zgłoszenia internetowe)”). Wraz z pozytywną weryfikacją zgłoszenia pacjent otrzymuje na swój adres email wiadomość z hasłem dostępu do portalu.

Jeżeli pacjent posiada już konto w portalu ale zapomni swojego hasła może albo zgłosić się do dowolnej przychodni zakładu z prośbą o wygenerowanie nowego hasła (co pracownik rejestracji może zrobić klikając na przycisk „Wygeneruj nowe hasło do rejestracji internetowej” w zakładce „Kontakt” karty pacjenta), bądź też wpisać w formularzu logowania do portalu adres email i kliknąć przycisk „przypomnij hasło”. W obu przypadkach na adres email pacjenta zostanie przesłane hasło umożliwiające zalogowanie się do portalu.

Po zalogowaniu do portalu wyświetla się strona startowa, która zawiera

 • nagłówek (powtarzający się na każdej stronie systemu), a w nim
  • logo systemu - po kliknięciu na logo następuje przejście do strony startowej (niezależnie od tego na jakiej stronie pacjent aktualnie się znajduje gdy klika na logo)
  • menu umożliwiające dostęp do poszczególnych funkcjonalności portalu
  • odnośniki do wersji językowych umożliwiające przełączanie się pomiędzy różnymi wersjami językowymi portalu
  • login pacjenta
  • odnośnik umożliwiający wylogowanie się z portalu
 • treść właściwą dla zalogowanego użytkownika, w tym informacje o umówionych wizytach oraz wynikach badań wprowadzonych w ostatnim czasie (od ostatniego logowania użytkownika do portalu) oraz historię wizyt z dostępem do szczegółów każdej z wizyt
 • stopkę (powtarzającą się na każdej stronie systemu), a w niej
  • nazwę i wersję systemu
  • logo technologii jPALIO - po kliknięciu na logo w nowym oknie/zakładce przeglądarki otwiera się strona producenta oprogramowania

Portal obejmuje się z następujących funkcjonalności:

 • Hasło – funkcjonalność umożliwiająca zmianę hasła pacjenta
 • Wizyty – funkcjonalność umożliwiająca umawianie wizyt przez pacjenta, przeglądanie wizyt już umówionych oraz odwoływanie wizyt umówionych przez pacjenta za pośrednictwem portalu
 • Badania – funkcjonalność umożliwiająca przeglądanie wyników badań diagnostycznych pacjenta
 • Recepty – funkcjonalność umożliwiająca podgląd wystawionych recept papierowych i e-recept

Ponadto w menu dostępna jest pozycja „Start”, której kliknięcie pozwala wrócić do strony głównej portalu oraz mogą być dostępne dodatkowe pozycje zdefiniowane przez administratora systemu jHIS™.