Operacje - przygotowanie systemu

Aby możliwe było rozpoczęcie planowania operacji w systemie muszą być zdefiniowane następujące elementy:

  • musi być stworzona prawidłowa struktura organizacyjna (wszystkie poziomy) tak jak opisano w rozdziale „Opieka medyczna”
  • muszą być zdefiniowane typy operacji (z zaznaczeniem przeznaczenia dla operacji) tak jak opisano w rozdziale „Typy wizyt”
  • aby możliwe było umawianie operacji komercyjnych muszą być zdefiniowane cenniki w tych komórkach w których takie cenniki mają funkcjonować tak jak opisano w rozdziale „Cenniki”
  • muszą być stworzone grafiki dostępności personelu / aparatury w terminach i komórkach w których będą planowane operacje tak jak opisano w rozdziałach „Grafiki personelu” i „Grafiki aparatury”

Gdy powyższe elementy zostaną zdefiniowane możliwe jest planowanie operacji tak jak opisano w rozdziale „Operacje”.