Rozliczenia z NFZ - krok po kroku

System jHIS obsługuje rozliczenia z NFZ za wizyty niekomercyjne. Proces rozliczeń z NFZ rozpoczyna się zaimportowania plików umów z NFZ (pliki UMX) tak jak to opisano w rozdziale „Umowy (UMX)”. Przed importem należy zadbać o prawidłowe ustawienie parametrów związanych z rozliczeniami w konfiguracji aplikacji tak jak to opisano w rozdziale „Konfiguracja” oraz to aby VII i VIII części kodu resortowego poradni wprowadzonych do systemu były zgodne z tymi jakie są zawarte w umowie (pliku UMX). Podczas importu umowy automatycznie tworzony jest słownik usług NFZ-owych. Przy tworzeniu słownika usług system w oparciu o bazę wiedzy automatycznie przyporządkowuje usługom ministerialne kody świadczeń i domyślne kody procedur ICD-9. Po zaimportowaniu umowy, w celu ułatwienia późniejszego kodowania wizyt, należy w słowniku zweryfikować automatycznie wypełnione wartości oraz ewentualnie uzupełnić wartości których system nie mógł wypełnić w sposób automatyczny. Należy również pamiętać aby na bieżąco aktualizować słowniki procedur ICD-9 oraz rozpoznań ICD-10, których kolejne wersje są ogłaszane w komunikatach NFZ. W celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia z NFZ należy pamiętać o:

  • importowaniu do systemu na bieżąco wszelkich aneksów do umów z NFZ (również pliki UMX) w sposób identyczny jak importowanie umów
  • wprowadzaniu do systemu na bieżąco deklaracji pacjentów tak jak opisano w rozdziale „Pacjenci (karty aktywne)”
  • kodowaniu na bieżąco w systemie usług i badań diagnostycznych tak jak opisano w rozdziałach „Kodowanie wizyt” i „Kodowanie badań diagnostycznych”

Rozliczanie z NFZ polega na generowaniu w systemie jHIS komunikatów w formatach akceptowanych przez NFZ, wgrywaniu ich do systemu SZOI NFZ, pobieraniu z systemu SZOI NFZ komunikatów zwrotnych, importowaniu ich do systemu jHIS, korygowaniu deklaracji pacjentów / usług / badań diagnostycznych stosownie do informacji zawartych w komunikatach zwrotnych i wznowienie cyklu ponownym przekazaniem komunikatów tak jak to opisano w rozdziale „Komunikaty”.