Kasy

Kasy

Funkcjonalność „Kasy” z menu „Rejestracja” służy do definiowania kas funkcjonujących w zakładzie opieki zdrowotnej. Kasa jest rozumiana jako zbiór płatności za wizyty komercyjne z określonej grupy poradni. Po wybraniu tej funkcjonalności wyświetlana jest lista zdefiniowanych kas. Przy każdej z nich widoczne są przyciski umożliwiające zmodyfikowanie lub usunięcie danej kasy a pod listą kas widoczny jest przycisk umożliwiający dodanie nowej kasy.

Aby dodać nową kasę należy kliknąć przycisk „Dodaj kasę”. Wyświetli się wówczas formularz, w którym należy podać nazwę kasy i zaznaczyć które poradnie obejmuje a następnie zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”.

Aby zmodyfikować dane kasy należy kliknąć przycisk „Edytuj” przy danej kasie na liście kas. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku dodawania nowej kasy z tą różnicą, że będzie on wypełniony danymi zdefiniowanej kasy. W formularzu można wprowadzić modyfikacje, które należy zatwierdzić przyciskiem „Uaktualnij” widocznym na dole formularza.

Aby usunąć kasę należy kliknąć przycisk „Usuń” przy danej kasie na liście kas. Wyświetli się wówczas formularz identyczny jak w przypadku edycji danych kasy z tą różnicą, że będzie on wyświetlony w trybie tylko do odczytu. Zamiar usunięcia kasy należy zatwierdzić przyciskiem „Usuń” widocznym na dole formularza.