Słowniki

Słowniki

Podmenu „Słowniki” w menu „NFZ” zawiera funkcjonalności do zarządzania słownikami niezbędnymi w procesie rozliczeń, a są to:
  • ICD-10 - słowniki rozpoznań
  • ICD-9 - słowniki procedur medycznych
  • Usługi NFZ-owe - rozszerzenie słowników świadczeń zawartych w umowach z NFZ
  • Zaopatrzenie w wyroby medyczne – słownik wyrobów medycznych
  • Jednostki rozliczeniowe – słownik jednostek miar odpowiadających jednostkom rozliczeniowym